Median murroksessa räätälöityä 24/7-palvelua ja IT-tukea Finnpanelille

Finnpanel mittaa television katselua ja radion kuuntelua. Tutkimusten tarkoituksena on seurata henkilöiden ja talouksien TV- ja radiokäyttäytymistä sekä siihen liittyviä muutoksia.

TV-mittaritutkimukseen on satunnaisesti valittu 1000 taloutta siten, että ne edustavat TV-talouksia Suomessa. TV-mittaritutkimukseen osallistuvien talouksien television katselua mitataan elektronisesti sekunti sekunnilta.

Finnpanelin tuotantojohtaja Antti Penttalan ja Prog-It:n myyjän tapaamisesta liikkeelle lähtenyt yhteistyö on kehittynyt ja syventynyt vuosien varrella useilla eri saroilla. “Finnpanelin toiminta edellyttää ympärivuorokautista palvelun valvontaa ja ylläpitoa. Omilla resursseilla tämän tuottaminen oli haastavaa”, kertoo Antti Penttala. Finnpanel ja Prog-It rakensivat yhdessä valvontaan, seurantaan ja reagointiin mallin, jossa Prog-It tarjoaa räätälöityä 24/7-valvontapalvelua. Näin Finnpanelin omilta asiantuntijoilta vapautui aikaa keskittyä liiketoimintaan ja kehitystyöhön.

Median murroksessa räätälöityä 24/7-palvelua ja IT-tukea Finnpanelille

Finnpanel mittaa television katselua ja radion kuuntelua. Tutkimusten tarkoituksena on seurata henkilöiden ja talouksien TV- ja radiokäyttäytymistä sekä siihen liittyviä muutoksia.

TV-mittaritutkimukseen on satunnaisesti valittu 1000 taloutta siten, että ne edustavat TV-talouksia Suomessa. TV-mittaritutkimukseen osallistuvien talouksien television katselua mitataan elektronisesti sekunti sekunnilta.

Finnpanelin tuotantojohtaja Antti Penttalan ja Prog-It:n myyjän tapaamisesta liikkeelle lähtenyt yhteistyö on kehittynyt ja syventynyt vuosien varrella useilla eri saroilla. “Finnpanelin toiminta edellyttää ympärivuorokautista palvelun valvontaa ja ylläpitoa. Omilla resursseilla tämän tuottaminen oli haastavaa”, kertoo Antti Penttala. Finnpanel ja Prog-It rakensivat yhdessä valvontaan, seurantaan ja reagointiin mallin, jossa Prog-It tarjoaa räätälöityä 24/7-valvontapalvelua. Näin Finnpanelin omilta asiantuntijoilta vapautui aikaa keskittyä liiketoimintaan ja kehitystyöhön.

“On ollut mukavaa voida luottaa siihen, että Prog-It:n puoleen voi kääntyä erikoisemmissakin haasteissa”

Finnpanel ja Prog-It syventävät IT-yhteistyötä

Yhteistyö laajeni myöhemmin IT-ympäristöä koskevaan päivittäiseen tukipalveluun ja säännöllisiin lähitukikäynteihin, sillä Finnpanelin oman järjestelmäasiantuntijan aikaa haluttiin vapauttaa lisää järjestelmäkehitykseen. Valvonta- ja tukipalveluiden ohella Prog-It tekee Finnpanelille myös laitehankintoja. Osa Finnpanelin laitekannasta on sijoitettu ylläpitoon Prog-It:n konesaliin.

Median käytössä on tapahtunut ja edelleen tapahtumassa suuri murros. Digitaaliset mediat valtaavat alaa enenevässä määrin. Esimerkiksi TV-sisältöjen katselu on siirtynyt merkittävässä määrin digitaalisille alustoille, jolloin katselija voi itse valita haluamansa katseluajankohdan. Nämä muutokset median käytössä ovat luonnollisesti aiheuttaneet tarpeita myös Finnpanelin toiminnan kehittämiselle.

Prog-It on keskeinen kumppani Finnpanelin teknologiainnovaatioissa

Prog-It on ollut Finnpanelin tietohallinnon konsultatiivinen kumppani ja Prog-It:n asiantuntijat ovat olleet tärkeässä roolissa uusien teknologioiden käyttöönotossa. Vuosia kestäneen yhteistyön aikana on myös ollut tarve kehittää ja uudistaa valvontaympäristöä ja toimintamalleja useaan otteeseen. “On ollut mukavaa voida luottaa siihen, että Prog-It:n puoleen voi kääntyä erikoisemmissakin haasteissa. Aina on löytynyt halu ratkaista käsillä oleva ongelma ja yhteistyössä on päästy maaliin joka kerta”, kertoo Antti Penttala yhteistyöstä. 

Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä!