Median murroksessa räätälöityä 24/7-palvelua Finnpanelille

Finnpanel mittaa television katselua ja radion kuuntelua. Tutkimusten tarkoituksena on seurata henkilöiden ja talouksien TV- ja radiokäyttäytymistä sekä siihen liittyviä muutoksia.

TV-mittaritutkimukseen on satunnaisesti valittu 1000 taloutta siten, että ne edustavat TV-talouksia Suomessa. TV-mittaritutkimukseen osallistuvien talouksien television katselua mitataan elektronisesti sekunti sekunnilta.

Finnpanelin tuotantojohtaja Antti Penttalan ja Prog-It:n myyjän tapaamisesta liikkeelle lähtenyt yhteistyö on kehittynyt ja syventynyt vuosien varrella useilla eri saroilla. – Finnpanelin toiminta edellyttää ympärivuorokautista palvelun valvontaa ja ylläpitoa. Omilla resursseilla tämän tuottaminen oli haastavaa, kertoo Antti Penttala. Finnpanel ja Prog-It rakensivat yhdessä valvontaan, seurantaan ja reagointiin mallin, jossa Prog-It tarjoaa räätälöityä 24/7-valvontapalvelua. Näin Finnpanelin omilta asiantuntijoilta vapautui aikaa keskittyä liiketoimintaan ja kehitystyöhön

“On ollut mukavaa voida luottaa siihen, että Prog-It:n puoleen voi kääntyä erikoisemmissakin haasteissa”

Finnpanel ja Prog-It syventävät IT-yhteistyötä

Yhteistyö laajeni myöhemmin IT-ympäristöä koskevaan päivittäiseen tukipalveluun ja säännöllisiin lähitukikäynteihin, sillä Finnpanelin oman järjestelmäasiantuntijan aikaa haluttiin vapauttaa lisää järjestelmäkehitykseen. Valvonta- ja tukipalveluiden ohella Prog-It tekee Finnpanelille myös laitehankintoja. Osa Finnpanelin laitekannasta on sijoitettu ylläpitoon Prog-It:n konesaliin.

Median käytössä on tapahtunut ja edelleen tapahtumassa suuri murros. Digitaaliset mediat valtaavat alaa enenevässä määrin. Esimerkiksi TV-sisältöjen katselu on siirtynyt merkittävässä määrin digitaalisille alustoille, jolloin katselija voi itse valita haluamansa katseluajankohdan. Nämä muutokset median käytössä ovat luonnollisesti aiheuttaneet tarpeita myös Finnpanelin toiminnan kehittämiselle.

Prog-It on keskeinen kumppani Finnpanelin teknologiainnovaatioissa

Prog-It on ollut Finnpanelin tietohallinnon konsultatiivinen kumppani ja Prog-It:n asiantuntijat ovat olleet tärkeässä roolissa uusien teknologioiden käyttöönotossa. Vuosia kestäneen yhteistyön aikana on myös ollut tarve kehittää ja uudistaa valvontaympäristöä ja toimintamalleja useaan otteeseen. – On ollut mukavaa voida luottaa siihen, että Prog-It:n puoleen voi kääntyä erikoisemmissakin haasteissa. Aina on löytynyt halu ratkaista käsillä oleva ongelma ja yhteistyössä on päästy maaliin joka kerta, kertoo Antti Penttala

Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä!