Supporttjänster 24/7

Kontakta oss

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/sv/tjanster/supporttjanster/

Supporttjänster

Våra supporttjänster är lätta att anpassa efter organisationens behov och situation: våra tjänster innefattar allt från grundläggande verktyg till ansvar för hela IT-administrationen. Bland våra mångsidiga servicemodeller kan kunden välja det som passar just deras verksamhet. Våra experter finns tillgängliga i kundens egna lokaler, på distans och i Help Desk. Vi övervakar kundens IT-miljö och tar hand om dataskyddet. Vid behov är vi tillgängliga för kunden dygnet runt alla dagar i veckan. Vi anordnar även användarutbildningar i nya verktyg.

Vi tar hand om dokumentation om kundens IT-miljö, följer kontinuerligt upp kundnöjdheten och förser kunden med rapporter. På våra regelbundna ICT-teammöten utvärderar vi gemensamt kvaliteten och planerar utvecklingsarbetet.

 

Våra kartläggningstjänster ger en heltäckande helhetsbild av organisationens nuvarande ICT-miljö samt organisationens och verksamhetens utvecklingsbehov inom IT. Vid kartläggningen av den tekniska miljön dokumenteras organisationens befintliga IT-utrustning, internetuppkopplingar och program noggrant och eventuella problem och risker blottläggs. Vid kartläggningen av verksamhetsmiljön utvärderas ICT-miljöns funktion med utvecklingen av verksamhetsprocesserna och verksamheten i åtanke. Kartläggningen kan även göras på användarnivå, då man identifierar användarnöjdheten och faktorer som påverkar den praktiska användningen. Vid kartläggningen av dataskyddet utvärderar man alla faktorer som påverkar dataskyddet.


Vi köper in och underhåller grundläggande kontorsverktyg, såsom datorer, mobila enheter, servrar, nätutrustning, skrivare och utrustning utanför nätet, som exempelvis videoprojektorer och UPS-enheter. För datorerna ingår även programmet O365, dataskydd och en tjänst för identifiering av hot samt säkerhetskopiering och övervakning av datorer. Tjänsten inom grundläggande verktyg gör det enkelt och smidigt för kundorganisationen att köpa in och underhålla utrustning för det dagliga arbetet. Samtidigt kan IT-miljön harmoniseras och optimeras så att den uppfyller verksamhetens behov.


Service via många kanaler ger kundorganisationen supporttjänster alla dagar i veckan och dygnet runt. Man avtalar då med kunden om en servicenivå (SLA). Service via många kanaler ingår framför allt i fjärrsupporttjänsterna som hanteras via en servicedisk samt närsupporttjänst, som överenskommes separat med kunden.


Prog-It erbjuder beredskapstjänster utanför arbetstid (vardagar kl. 8.30–16.30) samt under semesterperioder. Beredskapstjänsterna kan innefatta kontrollarbeten som överenskommes separat med kunden och mottagande av varningsmeddelanden från olika tekniska hjälpmedel. Beredskapstjänsten garanterar att verksamheten fungerar dygnet runt i kritiska verksamhetsmiljöer.


SOC (Security OperationsCenter) är en tjänst som innebär att Prog-It tar hand om dataskyddet som helhet i kundens IT-miljö. SOC-tjänsten tillhandahålls av ett expertteam utbildat i dataskydd på Prog-It. Tjänsten innefattar en utvärdering av dataskyddet i IT-miljön och man identifierar och åtgärdar sårbarheter, övervakar statusen för dataskyddet och reagerar på avvikelser samt planerar utvecklingen av dataskyddet i IT-miljön på ett förebyggande sätt.


Underhållstjänsten för webbplatsplattformar erbjuds för webbplatser med WordPress-plattform. Plattformen använder Prog-It:s egen driftkapacitet.


Drifttagningstjänsten innefattar installation och drifttagning för användaren. Användaren får vägledning i driftstarten efter behov. Vid avveckling av utrustning tas utrustningen bort, töms och destrueras på lämpligt sätt.


Vi arbetar som experter i projekt eller andra större uppdrag. Vanliga projekt är exempelvis olika sorters drifttagnings- och uppdateringsprojekt. I projekttjänster ingår det att Prog-It tar hand om projektet som helhet: uppstart, planering, verkställande, uppföljning och avslut.


I många organisationer har man ingen särskild chef för IT-administrationen. Prog-It:s IT Manager-tjänst innebär att en person utses som ansvarig för utvecklingen av IT-miljön som helhet. IT-managern gör upp kundspecifika utvecklingsplaner och budgetar och är den högsta experten och konsulten inom kundmiljön. IT-managern kartlägger olika alternativa lösningar, gör jämförelser och upphandlar underleverantörer vid behov.


Prog-It erbjuder användarutbildningar i exempelvis nya programvaror och införande av tjänster. Vi kan även arrangera utbildning i praktisk IT-administration (exempelvis dataskydd) för kundorganisationer. Vi sammanställer material till utbildningen som kunden kan använda som vägledning i organisationen och för att exempelvis utbilda ny personal.