Programutveckling

Kontakta oss

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/sv/tjanster/programutveckling/

Programutveckling

Prog-It har ett team inom programutveckling som tillhandahåller kundspecifika lösningar och integrationstjänster samt utför utvecklingsarbete inom Intranät och CRM. Ofta används kundens befintliga grundlösning som bas. Målet med lösningen är i regel att utveckla eller effektivisera hanteringen av en process eller uppgift.

I programvarutjänsterna ingår också produkter, utvecklade av Prog-It, som specialanpassas enligt kundens behov. Vi har varit verksamma inom logistiksektorn i flera år och utvecklat programvara för branschens behov. Dessa är inom produktfamiljen Transport, Tradeware avsett för förtullning, spedition och fakturering samt Transport Warehouse för lagerhantering.