Programmerare

Kontakta oss

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/sv/tjanster/programmerare/

Programmerare

Programmerare

Prog-It har ett team av programmerare som tillhandahåller lösningar och tjänster som vi anpassar efter just din verksamhet. Vi kan också hjälpa till med att utveckla intranät och system för CRM. Ofta använder vi kundens befintliga lösning som grund. Målet med lösningen är i regel att utveckla eller effektivisera en process eller uppgift.
Våra programmerare utvecklar och specialanpassar också programvara för vissa branscher. Till exempel har vi i flera år utvecklat programvara för logistiksektorn inom områdena transport, förtullning, spedition och fakturering samt lagerhantering.

Webbhosting och webbplatsunderhåll
Hos oss kan du få hjälp att snabbt sätta upp en webbplats. På bara några minuter kan du ha en egen webbplats och sedan kan vi både hosta och underhålla webbplatsen åt dig.