Moln- och drifttjänster

Kontakta oss

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/sv/tjanster/molnochdrifttjanster/

Moln- och drifttjänster

I drifttjänsterna ingår följande tjänster: värdtjänst, enskild molntjänst och säkerhetskopiering. Det sker i Prog-It:s tre datacenter. Vi hjälper er även att välja och införa lämpliga hybridlösningar eller molntjänster.

Värdtjänsten handlar om att tillhandahålla en plats för placering av datateknisk utrustning som kunden själv äger. En värdtjänst är ett fysiskt utrymme i ett datacenter, och innefattar alltid säkrad elförsörjning, ventilation och annan nödvändig infrastruktur som exempelvis anslutningar till lokalt nätverk och kontakt med omvärlden.

I de enskilda molntjänsterna ansvarar Prog-It för den tekniska miljön och den utrustning som används är Prog-It:s egendom. En viss kapacitet och särskilda tjänster tilldelas varje kund. Kunden får alltså tillgång till en kapacitet, som särskilt reserverats, som kunden betalar antingen en fast månadsavgift för eller en avgift baserad på användning. Programmen på servern är dedikerade till den specifika kunden på operativsystemnivå. Som ett komplement till värdtjänsten för utrustning och den enskilda molntjänsten erbjuder Prog-It underhållsservice. Underhållet kan även beställas i form av en dygnetrunt-tjänst.

Säkerhetskopieringen av servrarna planeras och genomförs på ett sätt som tryggar kontinuiteten i kundens verksamhet.