Konsult- och projekttjänster

Kontakta oss

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/sv/tjanster/konsultochprojekttjanster/

Konsult- och projekttjänster

Drifttagnings- och uppdateringsprojekt kräver tid och kunskaper som man kanske inte hittar i den egna organisationen. Prog-It:s konsulter är erfarna projektexperter och projektledare som vid behov hjälper till under hela projektet ända från valet av system. Vi har arbetat i flera projekt inom drifttagning av affärssystem samt CRM- och kommunikationslösningar, både som experter och ansvariga för att driva projekt. Vi gör upp långsiktiga utvecklingsplaner tillsammans med kunden och tar vid behov totalansvaret för ledningen och utvecklingen av IT-administrationen.

Vi ger rådgivning och genomför integrationsprojekt för att effektivisera IT-administrationen till stöd för verksamhetsprocesserna och ledningen av dem.