It-tekniker och nätverkstekniker

Kontakta oss

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/sv/tjanster/it-tekniker/

It-tekniker

Att uppdatera eller införa ett nytt it-system kräver tid och kunskaper som kanske inte finns i den egna verksamheten. Prog-It:s team av it-konsulter består av erfarna it-tekniker och nätverkstekniker som vid behov hjälper till under hela projektet, från valet av system ända fram till implementering och drift. Vi har arbetat i en rad projekt med affärssystem och CRM- och kommunikationslösningar – både som rådgivare och projektledare. Tillsammans med dig som kund gör vi upp långsiktiga utvecklingsplaner. Vid behov kan vi även ta totalansvaret för att leda och utveckla it-administrationen.
Vi kan också fungera som rådgivare under ett tidsbegränsat projekt, t.ex. om du behöver hjälp med ditt befintliga it-system. Vi genomför då en kartläggning för att ge dig en tydlig och neutral bild av er nuvarande it-infrastruktur för att sedan föreslå en lösning som effektiviserar it-administrationen och ledningen av den så att den stöttar verksamhetens processer på ett optimalt sätt.