It-support

Kontakta oss

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/sv/tjanster/it-support/

It-support

Vi anpassar vår it-support helt efter din verksamhets behov och situation. Bland våra mångsidiga och flexibla supportmodeller kan du välja den som passar just din verksamhet bäst. Du bestämmer hur många timmars support som ska ingå i avtalet.
Våra supporttekniker hjälper dig på plats i dina egna lokaler eller på distans via vår helpdesk. Vid behov är vi tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan.

Vi köper in och underhåller it-support till alla kontorsverktyg, såsom datorer, mobila enheter, servrar, nätutrustning, skrivare och utrustning utanför nätet, som exempelvis videoprojektorer och UPS-enheter. För datorerna ingår även programmet O365, dataskydd och en tjänst för identifiering av hot samt säkerhetskopiering och övervakning av datorer. It-support inom grundläggande verktyg gör det enkelt och smidigt för kundorganisationen att köpa in och underhålla utrustning för det dagliga arbetet. Samtidigt kan It-support harmoniseras och optimeras så att den uppfyller verksamhetens behov.

Prog-It erbjuder it-support utanför arbetstid (vardagar kl. 8.30–16.30) samt under semesterperioder. It-support kan innefatta kontrollarbeten som överenskommes separat med kunden och mottagande av varningsmeddelanden från olika tekniska hjälpmedel. It-support garanterar att verksamheten fungerar dygnet runt i kritiska verksamhetsmiljöer.

I många organisationer har man ingen särskild chef för it-support. Prog-It:s  itsupport tjänst innebär att en person utses som ansvarig för utvecklingen av IT-miljön som helhet. IT-managern gör upp kundspecifika utvecklingsplaner och budgetar samt är den högsta experten och konsulten inom it-support tjänsten. IT-managern kartlägger olika alternativa lösningar, gör jämförelser och upphandlar underleverantörer it-support också.

Våra kartläggningstjänster ger en heltäckande helhetsbild av organisationens nuvarande IT-miljö samt organisationens och verksamhetens utvecklingsbehov inom IT-support. Vid kartläggningen av den tekniska miljön dokumenteras organisationens befintliga IT-utrustning, internetuppkopplingar och program noggrant och eventuella problem och risker blottläggs. Vid kartläggningen av verksamhetsmiljön utvärderas IT-miljöns funktion med utvecklingen av verksamhetsprocesserna och verksamheten i åtanke. Kartläggningen kan även göras på användarnivå, då man identifierar användarnöjdheten och faktorer som påverkar den praktiska användningen. Vid kartläggningen av dataskyddet utvärderar man alla faktorer som påverkar dataskyddet.


Service via många kanaler ger kundorganisationen it-support tjänster alla dagar i veckan och dygnet runt. Man avtalar då med kunden om en servicenivå (SLA). Service via många kanaler ingår framför allt i fjärrsupporttjänsterna som hanteras via en servicedisk samt närsupporttjänst, som överenskommes separat med kunden.


SOC (Security OperationsCenter) är en tjänst som innebär att Prog-It tar hand om dataskyddet som helhet i kundens IT-miljö. SOC-tjänsten tillhandahålls av ett expertteam utbildat i dataskydd på Prog-It. Tjänsten innefattar en utvärdering av dataskyddet i IT-miljön och man identifierar och åtgärdar sårbarheter, övervakar statusen för dataskyddet och reagerar på avvikelser samt planerar utvecklingen av dataskyddet i IT-miljön på ett förebyggande sätt.


Underhållstjänsten för webbplatsplattformar erbjuds för webbplatser med WordPress-plattform. Plattformen använder Prog-It:s egen driftkapacitet och ger även här it-support 24/7.


Drifttagningstjänsten innefattar installation och drifttagning för användaren. Användaren får vägledning i driftstarten efter behov. Vid avveckling av utrustning tas utrustningen bort, töms och destrueras på lämpligt sätt.


Vi arbetar som experter i projekt eller andra större uppdrag. Vanliga projekt är exempelvis olika sorters drifttagnings- och uppdateringsprojekt. I projekttjänster ingår det att Prog-It tar hand om projektet som helhet: uppstart, planering, verkställande, uppföljning och avslut.


Prog-It erbjuder användarutbildningar i exempelvis nya programvaror och införande av tjänster. Vi kan även arrangera utbildning i praktisk IT-administration (exempelvis dataskydd) för kundorganisationer. Vi sammanställer material till utbildningen som kunden kan använda som vägledning i organisationen och för att exempelvis utbilda ny personal.