Hosting och molntjänster

Kontakta oss

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/sv/tjanster/hosting-och-molntjanster/

Hosting och molntjänster

I våra molntjänster ansvarar Prog-It för hela den tekniska miljön. För detta tar vi antingen ut en fast månadsavgift eller en rörlig avgift baserad på utnyttjad kapacitet.
För molntjänsterna kan du välja mellan flera olika lösningar eller en kombination av dessa: värdtjänst (hosting), enskild molntjänst och säkerhetskopiering. Alla data är placerade i Prog-It:s tre datacentraler.

Värdtjänsten innebär att kunden själv äger servern, men vi tillhandahåller en plats för placering av utrustningen. Tjänsten innefattar alltid säkrad elförsörjning, ventilation och annan nödvändig infrastruktur som exempelvis anslutningar till lokalt nätverk och kontakt med omvärlden.
Den enskilda molntjänsten innebär att Prog-it äger servern, men den används bara av din organisation. Servern har topprestanda och är fysiskt placerad i Prog-IT:s säkrade datahall. Det är lätt att komma igång och du får full kontroll över den fysiska hårdvaran i vårt datacenter. Programmen på servern är då dedikerade till den specifika kunden på operativsystemnivå (Linux eller Windows).

Som ett komplement till värdtjänsten och den enskilda molntjänsten erbjuder Prog-It säkerhetskopiering, som även går att få som dygnetrunt-tjänst, dvs. dina data kan säkerhetskopieras när du vill under dygnet, oftast sker detta en eller två gånger per dygn. Säkerhetskopieringen av servrarna planerar och genomför vi på ett sätt som tryggar kontinuiteten i din verksamhet.

Om de renodlade molntjänsterna inte passar kan du även få hjälp med olika hybridlösningar som vi anpassar helt efter dina behov.