++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/sv/nyheter/prog-it-ab-forvarvar-paytalks-ab/

Prog-It AB förvärvar Paytalks AB: s affärsverksamhet

Prog-It Oy: s svenska systerföretag Prog-It AB har köpt affärsverksamheten Paytalks AB den 30 september 2019. Paytalks AB: s webbhotell erbjuder enkel lansering, moderna mallar, användarvänlig strategi, webbutikfunktioner i WordPress, Shopify och Nets för kunderna. Företaget har över 20 kunder, bland sådana företag och organisationer som www.houseofbm.com/, www.stockholmbasket.se/ och www.snusnetto.com/.

– Paytalks kompletterar perfekt Prog-It AB: s serviceportfölj. Det finns en pågående och till och med växande efterfrågan på denna typ av tjänster i vår kundkrets. Genom detta förvärv kan vi betjäna våra befintliga och framtida kunder mer omfattande, säger Mirza Muhic, VD för Prog-It AB. – Detta skapar också nya möjligheter för samarbetet med Prog-It Oy. Vi har identifierat behov för dessa tjänster också i våra finska kundorganisationer, fortsätter Muhic.