Nyheter

Kontakta oss

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/sv/nyheter/gdpr-fran-ord-till-handling/

GDPR – från ord till handling, 2

Tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började i Finland den 25 maj 2018. Prog-It:s experter fortsätter ihärdigt att hjälpa sina kunder i Finland och Sverige med praktiska åtgärder och skydd av IT-miljöer. Dataskydd är inget man klarar av på ett möte eller genom att ta fram ett dokument. Det centrala är att de planerade åtgärderna görs till en del av det dagliga arbetet.

Har ni regler på ert företag?

En ny anställd börjar på ert företag – hur gör ni? Laptopen i knät och sätt igång, här finns ingen tid att förlora, kunderna väntar redan, man lär sig medan man jobbar och så vidare. Men tänk om det händer något som hotar IT-säkerheten? Det kanske inte finns något antivirusprogram i den anställdas dator och datorn drabbas av virus, datorn smittas genom oförsiktig användning av internet eller ett e-postmeddelande hamnar i fel händer. Kan man förebygga risker genom att anpassa spelreglerna för dataskyddet? Det anser vi att man kan.

Det viktiga för enskilda företag är att alla anställda känner till företagets rutiner för säker hantering och att rutinerna är uppdaterade. Har ni dataskyddsregler på ert företag? Hur förankrade är de hos de anställda? Om de behöver förbättras kan du låta oss hjälpa dig. Kontakta oss så kartlägger vi hur det ser ut just nu och sätter upp ordentliga spelregler tillsammans.

Inför datasäkra verktyg

För att möjliggöra en informationssäker verksamhet bör man även ha rätt verktyg. Ett av de datasäkerhetsproblem som det talas mest om just nu är lösenordsfiske. Har du fått ett e-postmeddelande i vilket du ombeds att omedelbart byta lösenord till din e-post? Fanns det en länk i meddelandet som gick till en webbsida tillhörande Microsoft eller annan tredje part? Eller så såg det åtminstone ut. Det kan handla om lösenordsfiske och att någon försöker stjäla dina inloggningsuppgifter. Hur kan man undvika det?

Tvåfaktorsautentisering (MFA) gör det säkrare att logga in i tjänster. I praktiken innebär det att man utöver användarnamn och lösenord behöver ytterligare information för att identifiera den användare som loggar in. Ofta betyder det exempelvis en inloggningskod som skickas till användarens mobil eller en begäran om bekräftelse. Med andra ord kan man inte logga in med dina inloggningsuppgifter utan din mobil. Vi rekommenderar alla våra kunder att införa det. Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer. Du kan också be din kontaktperson om mer information.