Nyheter

Kontakta oss

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/sv/nyheter/gdpr-fran-ord-till-handling-2/

GDPR – från ord till handling

Tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började i Finland den 25 maj 2018. Prog-It:s experter hjälpte under sommaren och våren tiotals företag i Finland och Sverige med att komma igång med de praktiska åtgärderna inom dataskydd. Dataskydd är dock inget man klarar av på ett möte eller genom att producera ett dokument. Det centrala är att de planerade åtgärderna görs till en del av det dagliga arbetet.

Exempel på praktiska åtgärder och vårt utbud

Det viktiga för enskilda företag är att alla anställda känner till företagets rutiner för säker hantering och att rutinerna är uppdaterade. Har ni skrivit dataskyddsanvisningar för era anställda? Har de anställda utbildats i hur man agerar säkert? Prog-It:s DPO-tjänst kompletterar de allmänna IT-supporttjänsterna genom att erbjuda experttjänster inom dataskydd för företag. Under en dataskyddsexperts ledning kan man exempelvis sammanställa anvisningar och utbildningar på ett smidigt sätt.

Se till att ha datasäkra verktyg

För att möjliggöra en informationssäker verksamhet bör man även ha rätt verktyg. Känsliga personuppgifter ska endast skickas krypterat – har ni infört möjligheten att skicka krypterad e-post? Och hur är det med åtkomstkontroll? Är de system som innehåller personuppgifter skyddade från otillbörlig åtkomst? I vissa fall kan det vara bra att införa tvåfaktorsautentisering. Du hittar exempel i vårt senaste blogginlägg. Ta tag i en av våra experter och fråga mer! Vi hjälper gärna till med alla frågor som rör dataskydd.