Kontakta oss

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/sv/nyheter/


05.08.2020

Säkerhetsrisker i varje organisation

Det finns säkerhetsrisker i varje organisation, men hur väl är de kända?   Enligt Cyber ​​Security Center är TOP 3-säkerhetshoten…

Läs mer

03.05.2020

Enorm kapacitet, privat moln och skalbar prestanda

Enorm kapacitet, privat moln och skalbar prestanda Öka nu kapaciteten i tre månader till ett pris av 0 kr per…

Läs mer

21.03.2020

Jobba på distans

Vi hjälper just nu många av våra kunder att inrätta lösningar för att företag ska kunna fortsätta sina verksamheter genom…

Läs mer


Webbshop

Marknadsför ditt företag – skapa snabbt och enkelt din egen webbutik Webbhandeln ökar stadigt och trenden väntas hålla i sig. Konsumenterna tycker att det är bekvämt och enkelt att handla…

Läs mer

It-support

Vi anpassar vår it-support helt efter din verksamhets behov och situation. Bland våra mångsidiga och flexibla supportmodeller kan du välja den som passar just din verksamhet bäst. Du bestämmer hur…

Läs mer

Hosting och molntjänster

I våra molntjänster ansvarar Prog-It för hela den tekniska miljön. För detta tar vi antingen ut en fast månadsavgift eller en rörlig avgift baserad på utnyttjad kapacitet. För molntjänsterna kan…

Läs mer

It-tekniker

Att uppdatera eller införa ett nytt it-system kräver tid och kunskaper som kanske inte finns i den egna verksamheten. Prog-It:s team av it-konsulter består av erfarna it-tekniker och nätverkstekniker som…

Läs mer

Programmerare

Programmerare Prog-It har ett team av programmerare som tillhandahåller lösningar och tjänster som vi anpassar efter just din verksamhet. Vi kan också hjälpa till med att utveckla intranät och system…

Läs merAnvänder du de molntjänster som passar dig? Tävling för att tävla kräver kontinuerlig utveckling och effektivisering av affärer inom små och medelstora företag, som i allt högre grad implementeras idag genom digitalisering. IT-teknik erbjuder många möjligheter att förnya affärsmodeller. En…

Börjar du bli trött på spam? Får ni mycket länkar som ser väldigt konstiga ut? Scanning av webbadresser, bilagor och bilder gör nätfiskemeddelanden extremt svåra att upptäcka idag. Prog-It säkerhets  anti-spam nätfiske-teknik använder maskininlärning, inklusive Natural Language Processing och Anomaly…

Många organisationer överväger för närvarande eller övergår till Microsoft 365 Business-användare. O365 är särskilt attraktiv på grund av dess avancerade säkerhets- och säkerhetsfunktioner och enkla att använda och omfattande enhetshantering. Den licensierade Intune-enhetshanteringslösningen kan förbättra enhetshantering och säkerhet betydligt. Det hjälper…

Webbhandeln ökar stadigt och trenden väntas hålla i sig. Konsumenterna tycker att det är bekvämt och enkelt att handla via nätet. Prog-It erbjuder tjänster för företag som snabbt vill komma igång med nätförsäljning. Det behöver varken vara dyrt eller komplicerat.…

Prog-It Oy: s svenska systerföretag Prog-It AB har köpt affärsverksamheten Paytalks AB den 30 september 2019. Paytalks AB: s webbhotell erbjuder enkel lansering, moderna mallar, användarvänlig strategi, webbutikfunktioner i WordPress, Shopify och Nets för kunderna. Företaget har över 20 kunder,…

Ladda mer


Prog-It:s affärsidé är att ta ett långsiktigt grepp om support, underhåll och utveckling av kundens IT-miljö på ett sätt som främjar verksamheten. För oss är kvaliteten på kundservicen och hög kundnöjdhet det viktigaste. Därför är våra verksamhetsprinciper följande:

 • Vi behandlar alla kundrelationer som en helhet: vi erbjuder alla tjänster på ett och samma ställe, enkelt och bekymmersfritt dygnet runt på ett vänligt och professionellt sätt.
 • Vi förstår de olika delarna i verksamheten och identifierar tillsammans med kunden verksamhetens utvecklingsområden och kritiska punkter.
 • Vi är en hederlig och ärlig samarbetspartner som alltid försöker hitta den mest optimala lösningen för kunden – ur kundens perspektiv, på ett oberoende och flexibelt sätt.

Vi samlar in feedback från kunder på många olika sätt. I undersökningen om kundnöjdhet 2018 erhöll vi följande medelvärden på en skala 1-5:

 • IT-support kan erhållas vid behov: 4.1
 • IT-support svarar på mina frågor inom rimlig tid: 4.4
 • IT-supporttjänsten är artig: 4.6
 • IT-supporttjänsten är professionell: 4.4
 • De frågor som är avgörande för mitt arbete kan lösas tillräckligt snabbt: 4.2
 • Min fråga och problem kan lösas: 4.2
 • Jag informeras tillräckligt när och hur mitt ärende har behandlats: 4.3
 • Prog-It kan hjälpa till med mina arbetsrelaterade problem: 4.3

Våra konsulttjänster utvärderades enligt följande:

 • Tjänsten jag får är professionell: 4.8
 • Konsulten förstår våra behov och mål: 4.8
 • Konsulten letar efter lösningar och marknadsför projektet på ett positivt sätt: 4.8
 • Prog-It-människor har varit mycket tillgängliga i projektet: 4.8
 • De överenskomna tidtabellerna har följts: 4.4
 • Prog-It kan stödja andra projektpartners: 4.6
 • Prog-It kan hjälpa till med utmaningarna i mitt jobb och bransch: 4.4

Några citat från öppen feedback:

 • “Tack för den bra servicen och för att du kan förklara när du säger att du inte förstår vad det är, det vill säga att du ändrar professionella termer till mer populära beskrivningar.”
 • “Vi har varit nöjda med ditt företag i många år.”
 • “Stödet har varit av exceptionell kvalitet.”
 • “Tjänsten har alltid varit mycket vänlig, ett stort plus!”
 • “Supportpersonalen är vänlig och professionell.”
 • “Allt fungerade bra :-).”
 1. Allmän information

Prog-It AB värderar integriteten för sina kunder, anställda och entreprenörer och har åtagit sig att skydda dem i enlighet med EU: s integritetspolicy.

Genom denna sekretesspolicy informerar vi ovanstående enheter om behandlingen av deras personuppgifter. För att kunna använda Prog-It ABs tjänster måste kunder och entreprenörer godkänna villkoren i denna integritetsförklaring.

Om du vill ha mer information om vår sekretesspraxis eller behandling av personlig information svarar vi gärna på dina frågor. Du hittar vår kontaktinformation på sidan Kontakta oss.

 1. Registrar och kontaktinformation

Den registeransvarige för behandlade personuppgifter är:

Prog-It AB (nedan kallat “Prog-It” eller “vi”)

Företags-ID: 559058-6243

Grev Turegatan 27

114 38 Stockholm

 1. Vilken information samlas in

Information från våra kunder, anställda, entreprenörer, revisorer själva eller deras auktoriserade parter

 • Identifieringsinformation som namn, titel och foto
 • Kontaktinformation som postadress, e-postadress och telefonnummer
 • Betalningsinformation som faktureringsinformation, kontakt och annan faktureringsrelaterad information
 • Service och leveransinformation, till exempel företagsinformation, kontaktinformation och kontaktinformation
 • Information relaterad till produktion av klientprojekt som anställningscertifikat

Tillhandahållande av ovanstående information krävs för att hantera Prog-It och för att använda de tjänster vi tillhandahåller. Den primära informationskällan är användarinformation och vi kan få ytterligare information från våra partners, offentligt tillgängliga källor på Internet eller andra tillgängliga offentliga källor.

Dessutom begär vi specifikt tillstånd för direktmarknadsföring.

 1. Vilken information används för

Personlig information kommer att användas

 • Hantering och underhåll av anställningsförhållanden
 • Kundrelationshantering, kundservice och fakturering
 • Entreprenör och ekonomisk förvaltning
 • revision
 • Att utveckla Prog-It’s egna tjänster

Uppgifterna kommer att behandlas i syfte att behandla ovan nämnda personuppgifter mellan våra klienter, våra anställda, våra avtalspartners och revisoren och Prog-It, med förbehåll för uttryckligt medgivande eller lagliga skyldigheter för de ovannämnda grupperna.

 1. Hur information skyddas och bevaras

All personlig information skyddas från obehörig åtkomst och mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande, överföring eller annan olaglig behandling.

Prog-It lagrar kundinformation inom EU eller EES. System och servrar skyddas av god säkerhetspraxis. Servrar är skyddade mot hacking och förnekande av attacker. Systemen är skyddade av åtkomstkontroll.

Vi upprätthåller god sekretesspraxis vid behandling av personuppgifter och i de tekniska lösningar som vi tillhandahåller.

All tillgång till personuppgifter övervakas i enlighet med god praxis.

 1. Vem behandlar uppgifterna

Tillgång till personlig information är begränsad till Prog-It’s egna anställda som deltar i tillhandahållandet av tjänsterna. Personalen instrueras och utbildas för att hantera personuppgifter säkert.

Vid behov använder vi betrodda partners för att överföra information till en tredje part. Alla partners har uppfyllt kraven i EU: s dataskyddsförordning.

 1. Bevarande av information

Vi behåller personlig information endast under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy. Dessutom kan viss information bevaras under en längre tid i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, till exempel redovisning och affärsansvar och för att visa att de har verkställts korrekt.

På begäran av en kund eller avtalspartner kan personuppgifter som rör honom tas bort från Prog-It’s-system. Raderingsprocessen är irreversibel och vi kan inte återställa personlig information som har tagits bort.

 1. Kundens rättigheter

Du har rätt till:

 • Få en kopia av din personliga information
 • Begär rättelse eller radering av personlig information om sig själv
 • Under vissa förhållanden, begära en behandlingsbegränsning eller göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter

Om behandlingen bygger på separat samtycke har kunden dessutom möjlighet att återkalla samtycke. Detta påverkar emellertid inte lagenligheten i behandlingen som utförts innan tillståndet återkallas. Du kan ändra ditt samtycke genom att kontakta oss. Begäran måste vara tillräckligt individualiserad för att vi ska kunna verifiera din identitet. Vi meddelar dig om vi inte kan följa din begäran i vissa avseenden, till exempel att radera information som vi har en laglig skyldighet eller rätt att behålla.

 1. Hur man hämtar data lagrade i systemet

Du kan begära information lagrad på Prog-It-system själv genom att kontakta oss. Du hittar vår kontaktinformation på sidan Kontakta oss.

 1. Utlämnande av information till tredje part

Vi kan avslöja nödvändig information till tredje part för att säkerställa korrekt och kvalitetsservice. Vid behov vidarebefordrar vi också information till myndigheterna. Vi kommer alltid att informera kunden om förfrågningar om information, om det tillåts enligt lag.

Vi skickar följande information till tredje parter:

 • Kontrakts- och faktureringsinformation för ekonomisk förvaltning och revision
 • Information om anställningsavtalet och faktorer som påverkar lön för ekonomisk förvaltning
 • Kontaktinformation för följande tjänster
  • företagshälsovård
  • försäkring
  • telefoni
  • marknadsföring
  • rekrytering
  • accessrättigheter
  • parkering
  • utbildning
  • Tillgång till tredje parts tjänster

Prog-It kommer att säkerställa en hög nivå av datasäkerhet och skydd vid överföring och behandling av data i enlighet med EU: s dataskyddsförordning.

 1.  Ändring av integritetsförklaringen

På grund av utvecklingen av tjänsterna och förändringar i lagstiftningen förbehåller vi oss rätten att ändra integritetsförklaringen. Väsentliga ändringar av integritetsförklaringen kommer att meddelas till registrerade kunder vid uppdatering av villkoren.

 Webbshop

Marknadsför ditt företag – skapa snabbt och enkelt din egen webbutik Webbhandeln ökar stadigt och trenden väntas hålla i sig. Konsumenterna tycker att det är bekvämt och enkelt att handla…

Läs mer

It-support

Vi anpassar vår it-support helt efter din verksamhets behov och situation. Bland våra mångsidiga och flexibla supportmodeller kan du välja den som passar just din verksamhet bäst. Du bestämmer hur…

Läs mer

Hosting och molntjänster

I våra molntjänster ansvarar Prog-It för hela den tekniska miljön. För detta tar vi antingen ut en fast månadsavgift eller en rörlig avgift baserad på utnyttjad kapacitet. För molntjänsterna kan…

Läs mer

It-tekniker

Att uppdatera eller införa ett nytt it-system kräver tid och kunskaper som kanske inte finns i den egna verksamheten. Prog-It:s team av it-konsulter består av erfarna it-tekniker och nätverkstekniker som…

Läs mer

Programmerare

Programmerare Prog-It har ett team av programmerare som tillhandahåller lösningar och tjänster som vi anpassar efter just din verksamhet. Vi kan också hjälpa till med att utveckla intranät och system…

Läs merProg-It:s affärsidé är att ta ett långsiktigt grepp om support, underhåll och utveckling av kundens IT-miljö på ett sätt som främjar verksamheten. För oss är kvaliteten på kundservicen och hög kundnöjdhet det viktigaste. Därför är våra verksamhetsprinciper följande:

 • Vi behandlar alla kundrelationer som en helhet: vi erbjuder alla tjänster på ett och samma ställe, enkelt och bekymmersfritt dygnet runt på ett vänligt och professionellt sätt.
 • Vi förstår de olika delarna i verksamheten och identifierar tillsammans med kunden verksamhetens utvecklingsområden och kritiska punkter.
 • Vi är en hederlig och ärlig samarbetspartner som alltid försöker hitta den mest optimala lösningen för kunden – ur kundens perspektiv, på ett oberoende och flexibelt sätt.

Vi samlar in feedback från kunder på många olika sätt. I undersökningen om kundnöjdhet 2018 erhöll vi följande medelvärden på en skala 1-5:

 • IT-support kan erhållas vid behov: 4.1
 • IT-support svarar på mina frågor inom rimlig tid: 4.4
 • IT-supporttjänsten är artig: 4.6
 • IT-supporttjänsten är professionell: 4.4
 • De frågor som är avgörande för mitt arbete kan lösas tillräckligt snabbt: 4.2
 • Min fråga och problem kan lösas: 4.2
 • Jag informeras tillräckligt när och hur mitt ärende har behandlats: 4.3
 • Prog-It kan hjälpa till med mina arbetsrelaterade problem: 4.3

Våra konsulttjänster utvärderades enligt följande:

 • Tjänsten jag får är professionell: 4.8
 • Konsulten förstår våra behov och mål: 4.8
 • Konsulten letar efter lösningar och marknadsför projektet på ett positivt sätt: 4.8
 • Prog-It-människor har varit mycket tillgängliga i projektet: 4.8
 • De överenskomna tidtabellerna har följts: 4.4
 • Prog-It kan stödja andra projektpartners: 4.6
 • Prog-It kan hjälpa till med utmaningarna i mitt jobb och bransch: 4.4

Några citat från öppen feedback:

 • “Tack för den bra servicen och för att du kan förklara när du säger att du inte förstår vad det är, det vill säga att du ändrar professionella termer till mer populära beskrivningar.”
 • “Vi har varit nöjda med ditt företag i många år.”
 • “Stödet har varit av exceptionell kvalitet.”
 • “Tjänsten har alltid varit mycket vänlig, ett stort plus!”
 • “Supportpersonalen är vänlig och professionell.”
 • “Allt fungerade bra :-).”
 1. Allmän information

Prog-It AB värderar integriteten för sina kunder, anställda och entreprenörer och har åtagit sig att skydda dem i enlighet med EU: s integritetspolicy.

Genom denna sekretesspolicy informerar vi ovanstående enheter om behandlingen av deras personuppgifter. För att kunna använda Prog-It ABs tjänster måste kunder och entreprenörer godkänna villkoren i denna integritetsförklaring.

Om du vill ha mer information om vår sekretesspraxis eller behandling av personlig information svarar vi gärna på dina frågor. Du hittar vår kontaktinformation på sidan Kontakta oss.

 1. Registrar och kontaktinformation

Den registeransvarige för behandlade personuppgifter är:

Prog-It AB (nedan kallat “Prog-It” eller “vi”)

Företags-ID: 559058-6243

Grev Turegatan 27

114 38 Stockholm

 1. Vilken information samlas in

Information från våra kunder, anställda, entreprenörer, revisorer själva eller deras auktoriserade parter

 • Identifieringsinformation som namn, titel och foto
 • Kontaktinformation som postadress, e-postadress och telefonnummer
 • Betalningsinformation som faktureringsinformation, kontakt och annan faktureringsrelaterad information
 • Service och leveransinformation, till exempel företagsinformation, kontaktinformation och kontaktinformation
 • Information relaterad till produktion av klientprojekt som anställningscertifikat

Tillhandahållande av ovanstående information krävs för att hantera Prog-It och för att använda de tjänster vi tillhandahåller. Den primära informationskällan är användarinformation och vi kan få ytterligare information från våra partners, offentligt tillgängliga källor på Internet eller andra tillgängliga offentliga källor.

Dessutom begär vi specifikt tillstånd för direktmarknadsföring.

 1. Vilken information används för

Personlig information kommer att användas

 • Hantering och underhåll av anställningsförhållanden
 • Kundrelationshantering, kundservice och fakturering
 • Entreprenör och ekonomisk förvaltning
 • revision
 • Att utveckla Prog-It’s egna tjänster

Uppgifterna kommer att behandlas i syfte att behandla ovan nämnda personuppgifter mellan våra klienter, våra anställda, våra avtalspartners och revisoren och Prog-It, med förbehåll för uttryckligt medgivande eller lagliga skyldigheter för de ovannämnda grupperna.

 1. Hur information skyddas och bevaras

All personlig information skyddas från obehörig åtkomst och mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande, överföring eller annan olaglig behandling.

Prog-It lagrar kundinformation inom EU eller EES. System och servrar skyddas av god säkerhetspraxis. Servrar är skyddade mot hacking och förnekande av attacker. Systemen är skyddade av åtkomstkontroll.

Vi upprätthåller god sekretesspraxis vid behandling av personuppgifter och i de tekniska lösningar som vi tillhandahåller.

All tillgång till personuppgifter övervakas i enlighet med god praxis.

 1. Vem behandlar uppgifterna

Tillgång till personlig information är begränsad till Prog-It’s egna anställda som deltar i tillhandahållandet av tjänsterna. Personalen instrueras och utbildas för att hantera personuppgifter säkert.

Vid behov använder vi betrodda partners för att överföra information till en tredje part. Alla partners har uppfyllt kraven i EU: s dataskyddsförordning.

 1. Bevarande av information

Vi behåller personlig information endast under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy. Dessutom kan viss information bevaras under en längre tid i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, till exempel redovisning och affärsansvar och för att visa att de har verkställts korrekt.

På begäran av en kund eller avtalspartner kan personuppgifter som rör honom tas bort från Prog-It’s-system. Raderingsprocessen är irreversibel och vi kan inte återställa personlig information som har tagits bort.

 1. Kundens rättigheter

Du har rätt till:

 • Få en kopia av din personliga information
 • Begär rättelse eller radering av personlig information om sig själv
 • Under vissa förhållanden, begära en behandlingsbegränsning eller göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter

Om behandlingen bygger på separat samtycke har kunden dessutom möjlighet att återkalla samtycke. Detta påverkar emellertid inte lagenligheten i behandlingen som utförts innan tillståndet återkallas. Du kan ändra ditt samtycke genom att kontakta oss. Begäran måste vara tillräckligt individualiserad för att vi ska kunna verifiera din identitet. Vi meddelar dig om vi inte kan följa din begäran i vissa avseenden, till exempel att radera information som vi har en laglig skyldighet eller rätt att behålla.

 1. Hur man hämtar data lagrade i systemet

Du kan begära information lagrad på Prog-It-system själv genom att kontakta oss. Du hittar vår kontaktinformation på sidan Kontakta oss.

 1. Utlämnande av information till tredje part

Vi kan avslöja nödvändig information till tredje part för att säkerställa korrekt och kvalitetsservice. Vid behov vidarebefordrar vi också information till myndigheterna. Vi kommer alltid att informera kunden om förfrågningar om information, om det tillåts enligt lag.

Vi skickar följande information till tredje parter:

 • Kontrakts- och faktureringsinformation för ekonomisk förvaltning och revision
 • Information om anställningsavtalet och faktorer som påverkar lön för ekonomisk förvaltning
 • Kontaktinformation för följande tjänster
  • företagshälsovård
  • försäkring
  • telefoni
  • marknadsföring
  • rekrytering
  • accessrättigheter
  • parkering
  • utbildning
  • Tillgång till tredje parts tjänster

Prog-It kommer att säkerställa en hög nivå av datasäkerhet och skydd vid överföring och behandling av data i enlighet med EU: s dataskyddsförordning.

 1.  Ändring av integritetsförklaringen

På grund av utvecklingen av tjänsterna och förändringar i lagstiftningen förbehåller vi oss rätten att ändra integritetsförklaringen. Väsentliga ändringar av integritetsförklaringen kommer att meddelas till registrerade kunder vid uppdatering av villkoren.

 Använder du de molntjänster som passar dig? Tävling för att tävla kräver kontinuerlig utveckling och effektivisering av affärer inom små och medelstora företag, som i allt högre grad implementeras idag genom digitalisering. IT-teknik erbjuder många möjligheter att förnya affärsmodeller. En…

Börjar du bli trött på spam? Får ni mycket länkar som ser väldigt konstiga ut? Scanning av webbadresser, bilagor och bilder gör nätfiskemeddelanden extremt svåra att upptäcka idag. Prog-It säkerhets  anti-spam nätfiske-teknik använder maskininlärning, inklusive Natural Language Processing och Anomaly…

Många organisationer överväger för närvarande eller övergår till Microsoft 365 Business-användare. O365 är särskilt attraktiv på grund av dess avancerade säkerhets- och säkerhetsfunktioner och enkla att använda och omfattande enhetshantering. Den licensierade Intune-enhetshanteringslösningen kan förbättra enhetshantering och säkerhet betydligt. Det hjälper…

Webbhandeln ökar stadigt och trenden väntas hålla i sig. Konsumenterna tycker att det är bekvämt och enkelt att handla via nätet. Prog-It erbjuder tjänster för företag som snabbt vill komma igång med nätförsäljning. Det behöver varken vara dyrt eller komplicerat.…

Prog-It Oy: s svenska systerföretag Prog-It AB har köpt affärsverksamheten Paytalks AB den 30 september 2019. Paytalks AB: s webbhotell erbjuder enkel lansering, moderna mallar, användarvänlig strategi, webbutikfunktioner i WordPress, Shopify och Nets för kunderna. Företaget har över 20 kunder,…

Ladda mer