fbpx

Sveriges IT-partner

Kontakta oss

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

C:\prog-it

_

/sv/

Vi hjälper kunder med allt inom IT - utan bindningstid.

Vi gör ditt företag mer verksamt

Nyheter från Prog-It

Vi gör ditt företag mer verksamt

Allt inom IT för ert företag!


01.10.2019

Prog-It AB förvärvar Paytalks AB: s affärsverksamhet

Prog-It Oy: s svenska systerföretag Prog-It AB har köpt affärsverksamheten Paytalks AB den 30 september 2019. Paytalks AB: s webbhotell…

Läs mer

18.12.2018

GDPR – från ord till handling, 2

Tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började i Finland den 25 maj 2018. Prog-It:s experter fortsätter ihärdigt att hjälpa sina kunder…

Läs mer

05.12.2018

GDPR – från ord till handling

Tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började i Finland den 25 maj 2018. Prog-It:s experter hjälpte under sommaren och våren tiotals…

Läs mer

Tjänster

Allt inom IT - utan bindningstid

Prog-It erbjuder IT-tjänster och lösningar som anpassar sig efter din verksamhets eller organisations behov. Vi är en extra resurs inom IT-administration. Vi erbjuder planering, ledning och dygnetrunt-support av IT-tjänster utan bindningstid. Låt oss sköta ert underhåll och utveckling av IT-miljön.


Supporttjänster

Våra supporttjänster är lätta att anpassa efter organisationens behov och situation: våra tjänster innefattar allt från grundläggande verktyg till ansvar för hela IT-administrationen. Bland våra mångsidiga servicemodeller kan kunden välja…

Läs mer

Moln- och drifttjänster

I drifttjänsterna ingår följande tjänster: värdtjänst, enskild molntjänst och säkerhetskopiering. Det sker i Prog-It:s tre datacenter. Vi hjälper er även att välja och införa lämpliga hybridlösningar eller molntjänster. Värdtjänsten handlar…

Läs mer

Konsult- och projekttjänster

Drifttagnings- och uppdateringsprojekt kräver tid och kunskaper som man kanske inte hittar i den egna organisationen. Prog-It:s konsulter är erfarna projektexperter och projektledare som vid behov hjälper till under hela…

Läs mer

Programutveckling

Prog-It har ett team inom programutveckling som tillhandahåller kundspecifika lösningar och integrationstjänster samt utför utvecklingsarbete inom Intranät och CRM. Ofta används kundens befintliga grundlösning som bas. Målet med lösningen är…

Läs mer

Kunder

Sveriges IT-partner

Våra tjänster och lösningar passar olika branscher och organisationer av varierande storlek. I vår kundkrets ingår företag inom logistik, industri, media, fastighets- och restaurangbranschen samt organisationer.

För oss är förstklassig kundservice och hög kundnöjdhet det viktigaste. Vi strävar efter ett långvarigt partnerskap med våra kunder. Vi mäter kontinuerligt kundnöjdheten och gör en mer omfattande kundnöjdhetsundersökning årligen.

 


Nyheter

Aktuellt

Känner du verkligen din IT-miljö?

Våra kartläggningstjänster ger en heltäckande bild av organisationens nuvarande IT-miljö samt organisationens eller verksamhetens utvecklingsbehov inom IT. Vid kartläggningen av den tekniska miljön dokumenteras organisationens befintliga IT-utrustning, internetuppkopplingar och program noggrant och eventuella problem och risker blottläggs. Vid kartläggningen av verksamhetsmiljön utvärderas IT-miljöns funktionalitet med tanke på utvecklingen av verksamhetsprocesserna och själva verksamheten. Kartläggningen kan även göras på användarnivå, då man identifierar användarnöjdheten och faktorer som påverkar den praktiska användningen. Vid kartläggningen av dataskyddet utvärderar man alla faktorer som påverkar dataskyddet.


Prog-It Oy fortsätter sin tillväxtstrategi genom att förvärva Profiz Business Solution Oy:s servercentral- och IT-supportverksamhet. I och med affären kompletteras Prog-It Oy:s användar- och supporttjänster på ett betydande sätt. I samband med affären övergår Profiz expertteam i Prog-It Oy:s tjänst…

Ladda mer

Företag

Prog-It i ett nötskal

 • Grundades år 1994
 • Verksamma i Finland and Sverige
 • Cirka 50 anställda experter
 • Utbud av IT-tjänster och lösningar som anpassar sig efter kundbehov
 • Circka 200 kunder inom olika branscher

Prog-It:s affärsidé är att ta ett långsiktigt grepp om support, underhåll och utveckling av kundens IT-miljö på ett sätt som främjar verksamheten. För oss är kvaliteten på kundservicen och hög kundnöjdhet det viktigaste. Därför är våra verksamhetsprinciper följande:

 • Vi behandlar alla kundrelationer som en helhet: vi erbjuder alla tjänster på ett och samma ställe, enkelt och bekymmersfritt dygnet runt på ett vänligt och professionellt sätt.
 • Vi förstår de olika delarna i verksamheten och identifierar tillsammans med kunden verksamhetens utvecklingsområden och kritiska punkter.
 • Vi är en hederlig och ärlig samarbetspartner som alltid försöker hitta den mest optimala lösningen för kunden – ur kundens perspektiv, på ett oberoende och flexibelt sätt.

Tjänster

Kunder

Företag

Nyheter

Tjänster

Tjänster

Tjänster

Allt inom IT - utan bindningstid

Prog-It erbjuder IT-tjänster och lösningar som anpassar sig efter din verksamhets eller organisations behov. Vi är en extra resurs inom IT-administration. Vi erbjuder planering, ledning och dygnetrunt-support av IT-tjänster utan bindningstid. Låt oss sköta ert underhåll och utveckling av IT-miljön.


Supporttjänster

Våra supporttjänster är lätta att anpassa efter organisationens behov och situation: våra tjänster innefattar allt från grundläggande verktyg till ansvar för hela IT-administrationen. Bland våra mångsidiga servicemodeller kan kunden välja…

Läs mer

Moln- och drifttjänster

I drifttjänsterna ingår följande tjänster: värdtjänst, enskild molntjänst och säkerhetskopiering. Det sker i Prog-It:s tre datacenter. Vi hjälper er även att välja och införa lämpliga hybridlösningar eller molntjänster. Värdtjänsten handlar…

Läs mer

Konsult- och projekttjänster

Drifttagnings- och uppdateringsprojekt kräver tid och kunskaper som man kanske inte hittar i den egna organisationen. Prog-It:s konsulter är erfarna projektexperter och projektledare som vid behov hjälper till under hela…

Läs mer

Programutveckling

Prog-It har ett team inom programutveckling som tillhandahåller kundspecifika lösningar och integrationstjänster samt utför utvecklingsarbete inom Intranät och CRM. Ofta används kundens befintliga grundlösning som bas. Målet med lösningen är…

Läs mer

Kunder

Kunder

Kunder

Sveriges IT-partner

Våra tjänster och lösningar passar olika branscher och organisationer av varierande storlek. I vår kundkrets ingår företag inom logistik, industri, media, fastighets- och restaurangbranschen samt organisationer.

För oss är förstklassig kundservice och hög kundnöjdhet det viktigaste. Vi strävar efter ett långvarigt partnerskap med våra kunder. Vi mäter kontinuerligt kundnöjdheten och gör en mer omfattande kundnöjdhetsundersökning årligen.

 


Företag

Företag

Företag

Prog-It i ett nötskal

 • Grundades år 1994
 • Verksamma i Finland and Sverige
 • Cirka 50 anställda experter
 • Utbud av IT-tjänster och lösningar som anpassar sig efter kundbehov
 • Circka 200 kunder inom olika branscher

Prog-It:s affärsidé är att ta ett långsiktigt grepp om support, underhåll och utveckling av kundens IT-miljö på ett sätt som främjar verksamheten. För oss är kvaliteten på kundservicen och hög kundnöjdhet det viktigaste. Därför är våra verksamhetsprinciper följande:

 • Vi behandlar alla kundrelationer som en helhet: vi erbjuder alla tjänster på ett och samma ställe, enkelt och bekymmersfritt dygnet runt på ett vänligt och professionellt sätt.
 • Vi förstår de olika delarna i verksamheten och identifierar tillsammans med kunden verksamhetens utvecklingsområden och kritiska punkter.
 • Vi är en hederlig och ärlig samarbetspartner som alltid försöker hitta den mest optimala lösningen för kunden – ur kundens perspektiv, på ett oberoende och flexibelt sätt.

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Aktuellt

Känner du verkligen din IT-miljö?

Våra kartläggningstjänster ger en heltäckande bild av organisationens nuvarande IT-miljö samt organisationens eller verksamhetens utvecklingsbehov inom IT. Vid kartläggningen av den tekniska miljön dokumenteras organisationens befintliga IT-utrustning, internetuppkopplingar och program noggrant och eventuella problem och risker blottläggs. Vid kartläggningen av verksamhetsmiljön utvärderas IT-miljöns funktionalitet med tanke på utvecklingen av verksamhetsprocesserna och själva verksamheten. Kartläggningen kan även göras på användarnivå, då man identifierar användarnöjdheten och faktorer som påverkar den praktiska användningen. Vid kartläggningen av dataskyddet utvärderar man alla faktorer som påverkar dataskyddet.


Prog-It Oy fortsätter sin tillväxtstrategi genom att förvärva Profiz Business Solution Oy:s servercentral- och IT-supportverksamhet. I och med affären kompletteras Prog-It Oy:s användar- och supporttjänster på ett betydande sätt. I samband med affären övergår Profiz expertteam i Prog-It Oy:s tjänst…

Ladda mer