IT joustaa ja kehittyy dynaamisessa liiketoiminnassa

15 paikkakunnalla toimiva Suomen Kaasuenergia myy kaasuenergiaa käyttötarpeen mukaan keittiön liedelle, lämmitykseen ja teollisuudelle. Samaan konserniin kuuluva Auris Kaasunjakelu hoitaa puolestaan kaasun jakelua. Konserni on muodostunut Gasumin myydessä Gasum Paikallisjakelu Oy:n ja Helsingin Kaupunkikaasu Oy:n osakkeet pääomasijoittajalle vuonna 2015 ja sittemmin myös vuonna 2017 maakaasun vähittäismyynti- ja lämpöliiketoiminnat.

Yritysjärjestelyjen myötä syntyneellä Suomen Kaasuenergialla oli tarve uudistaa koko järjestelmäympäristönsä ja organisoida asiakaspalvelutoimintansa. Yhteistyö- ja ulkoistuskumppanien käyttöön tottuneelle yritykselle oli luontevaa hyödyntää järjestelmäuudistukseen oman organisaation ulkopuolista projektijohtoa. Prog-It:lle Suomen Kaasuenergian toimiala oli puolestaan entuudestaan tuttu. Näin syntyi yhteistyömalli, jossa Prog-It toimi järjestelmäprojektin vetovastuussa ja asiakkaan edustajana suhteessa järjestelmätoimittajaan.

Järjestelmien uusimisen yhteydessä myös asiakaspalvelun ulkoistuskumppani vaihtui. Palvelukumppanin vaihtoprojekti tehtiin rinnakkain, ja sen projektipäällikkönä oli Suomen Kaasuenergian oma asiantuntija. Järjestelmä- ja palvelukumppaniprojektien vetäjät toimivat työparina.

“Saimme Prog-It:ltä osaamista, jota meillä itsellämme ei ollut eikä ollut järkevää rekrytoida”

Prog-It vauhdittaa Suomen Kaasuenergian kasvua

– Saimme Prog-It:ltä osaamista, jota meillä itsellämme ei ollut eikä ollut järkevää rekrytoida, kertoo Suomen Kaasuenergian Business Controller Karoliina Liimatainen. – Prog-It:n avulla projekti tuli myös toteutettua sovitussa aikataulussa, sillä Prog-It:ltä löytyi joustavuutta ja venymistä kriittisissä kohdissa, jatkaa Karoliina Liimatainen.

Suomen Kaasuenergia on edelleen vahvalla kasvu-uralla: yritysostoja tehtiin lisää vuonna 2018 ja uusia toimipisteitä avataan parhaillaan. Dynaaminen organisaatio ja kehittyvä liiketoiminta tarvitsee joustavan ja skaalautuvan IT-ympäristön ja palvelukykyisen kumppanin. Projektiyhteistyön myötä Prog-It:n ja Suomen Kaasuenergian kumppanuus onkin syventynyt lisää. Prog-It tarjoaa nyt myös kokonaisvaltaisesti IT-palvelut Suomen Kaasuenergialle. Palvelun alussa on kiinnitetty erityistä huomiota toimivaan, dokumentoituun ja tietoturvalliseen kokonaisympäristöön. Myös käyttäjien koulutukseen ja tukeen panostettiin tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Sujuvat IT-integraatiot: Prog-It tukee Suomen Kaasuenergian laajentumista

Uusien liiketoimintojen integraatiot ja toimipisteiden avaukset sujuvat juohevasti IT-ympäristön näkökulmasta. Niin päivittäinen tuki kuin ylläpito ja kehitystyö hoituvat Prog-It:n toimesta ja Suomen Kaasuenergian organisaatio voi keskittyä liiketoimintaansa toimivan IT-ympäristön avulla.

-Yhteistyön myötä Prog-It: lle on kertynyt vankka osaaminen ja näkemys liiketoimintaympäristöstämme ja -järjestelmistä. Prog-It on mukana erilaisessa kehitystyössämme aivan kuin meillä olisi oma IT-organisaatio, kertoo Karoliina Liimatainen.

Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä!