IT-tukipalvelut 24/7

Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/palvelumme/tukipalvelut/

IT-tukipalvelut 24/7

It-tukipalveluistamme on helppo muodostaa organisaation tilanteisiin ja tarpeisiin sopiva malli: palvelumme joustavat toimiston perustyökaluista aina vastuuseen koko tietohallinnosta. Monikanavaisesta palvelumallistamme asiakas voi valita omalle organisaatiolleen sopivimmat tavat. Prog-It:n järjestelmäasiantuntijat ovat käytettävissä asiakkaan omissa tiloissa, etätukena ja Help Deskissä. Jokaiselle asiakkaalle on nimetty oma järjestelmäasiantuntija tai kokonainen IT-tiimi. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan järjestää jatkuva 24/7-palvelu.

Valvomme asiakkaan IT-ympäristöä ja huolehdimme tietoturvasta. Tarvittaessa palvelemme vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä. Järjestämme myös käyttäjäkoulutusta uusiin työvälineisiin. Ylläpidämme asiakkaan IT-ympäristöä koskevaa dokumentaatiota, seuraamme jatkuvasti käyttäjätyytyväisyyttä ja tuotamme raportit asiakkaalle. Säännöllisesti pidettävissä ICT-tiimipalavereissa arvioimme yhteisesti laatua ja suunnittelemme kehitystyötä.

Prog-It:n Smart Support on uusi älykäs tapa toteuttaa yrityksen työasemien ylläpitoa ja tukipalveluita. Yhdistämme Microsoftin Intune-hallinnan, automaattisen ohjelmistojen jakelun ja henkilökohtaisen tukipalvelun tavalla, joka on tällä hetkellä uniikki ja soveltuu niin pieniin kuin suurempiinkin ympäristöihin. Smart Supportin avulla toteutuu myös jouhevasti siirtymä kokonaan pilvipohjaiseen palveluun tai hybridiympäristöön. Isoja alkuinvestointeja ei tarvita.

Kartoituspalvelumme antavat kattavan kokonaiskuvan organisaation nykyisestä ICT-ympäristöstä sekä organisaation ja liiketoiminnan IT-kehitystarpeista. Teknisen ympäristön kartoitus dokumentoi tarkkaan organisaation käytössä olevat tietotekniset laitteet, verkkoyhteydet ja ohjelmat sekä paljastaa mahdolliset ongelmakohdat ja riskit. Liiketoimintaympäristön kartoituksessa arvioidaan ICT-ympäristön toimivuutta liiketoimintaprosessien ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Kartoitus voidaan tehdä myös käyttäjätasolla tunnistaen käyttäjätyytyväisyyteen ja käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tietoturvakartoituksessa arvioidaan kaikki tietoturvaan vaikuttavat tekijät. Kartoitusten perusteella myös kehitysehdotukset.

 


Hankimme ja ylläpidämme toimiston perustyökaluja, joita ovat työasemat, mobiililaitteet, palvelimet, verkkolaitteet, tulostimet ja verkon ulkopuolella olevat laitteet, kuten videotykit ja UPS-laitteet. Työasemien osalta palveluun sisältyvät myös O365-ohjelmisto, työasemien tietoturva ja tietoturva-uhkien tunnistuspalvelu sekä työasemavarmistukset ja -valvonta. Perustyökalupalvelun avulla asiakasorganisaation päivittäiseen työhön tarvittavien laitteiden hankinta ja ylläpito hoituu vaivattomasti. Samalla IT-ympäristöä voidaan yhtenäistää ja optimoida liiketoiminnan tarpeita vastaavaksi.


Monikanavainen palvelu mahdollistaa asiakasorganisaation tukipalvelut jokaisena viikonpäivänä ja kellonaikana. Asiakasorganisaation kanssa sovitaan palvelutasosta (SLA). Monikanavaiseen palveluun kuuluvat ensisijaisesti palvelupisteen kautta hoidettava IT-etätuki sekä asiakkaan kanssa erikseen sovittava IT-lähituki.


Prog-It tarjoaa normaalin työajan (arkipäivinä 8.30 – 16.30) ulkopuoliselle ajalle sekä lomakausien ajaksi varallaolopalveluita. Varallaolopalveluun voidaan sisällyttää erikseen asiakkaan kanssa sovittavia tarkastustehtäviä sekä erilaisten teknisten apuvälineiden lähettämien hälytysviestien vastaanottoa. Päivystyspalvelu takaa puolestaan kriittisten toimintaympäristöjen 24/7 toiminnan.


Prog-It huolehtii kokonaisvaltaisesti asiakkaan IT-ympäristön tietoturvallisuudesta. Palvelua tuottaa Prog-It:ssä tietoturvaan koulutettu asiantuntijatiimi. Palvelussa arvioidaan IT-ympäristön tietoturvaa, tunnistetaan ja korjataan haavoittuvuuksia, valvotaan tietoturvan tilaa ja reagoidaan poikkeamiin sekä suunnitellaan ennaltaehkäisevästi IT-ympäristön tietoturvallisuuden kehitystä.

Lisää tietoturvasta voit katsoa esim. Zero Trust -videosarjastamme tai tietoturvaseminaaristamme ”Tietoturva kuuluu liiketoimintajohdon agendalle”.

Tietoturvaoppaamme PK-yrityksen johdolle kertoo myös käytännönläheisesti tietoturvan keskeiset asiat esimerkkien ja mallien kera.


Laitteiden käyttöönottopalvelu sisältää asennuksen ja käyttöönoton ao. käyttäjälle. Käyttäjää opastetaan tarpeen mukaan käyttöönotossa. Laitteiden käytöstä poistossa laite viedään pois, tyhjennetään ja huolehditaan sen asianmukaisesta hävittämisestä.


Toimimme asiantuntijoina projekteissa tai muissa laajemmissa työkokonaisuuksissa. Tyypillisiä projekteja ovat esimerkiksi erilaiset käyttöönotto- ja päivitysprojektit. Projektipalvelussa Prog-It huolehtii kokonaisvaltaisesti projektista: käynnistyksestä, suunnittelusta, toimeenpanosta, seurannasta ja projektin päättämisestä.


Useissa organisaatioissa ei ole erikseen nimettyä tietohallinnon päällikköä. Prog-It:n IT Manager-palvelussa nimetty henkilö vastaa IT-ympäristön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. IT Manager valmistelee asiakaskohtaiset kehityssuunnitelmat ja budjetit sekä toimii asiakasympäristön ylimpänä tuntijana ja konsulttina. IT Manager kartoittaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, tekee vertailuja ja kilpailuttaa tarpeen mukaan toimittajia.


Prog-It tarjoaa käyttäjäkoulutusta esimerkiksi uusien ohjelmistojen ja palveluiden käyttöönottotilanteessa. Myös tietohallinnon käytäntöihin (esimerkiksi tietoturva) liittyvää koulutusta voidaan järjestää asiakasorganisaatiolle. Koulutukseen laaditaan aineisto, jota asiakas voi hyödyntää organisaation ohjeistuksessa ja esimerkiksi uusien henkilöiden perehdytyksessä.