Ohjelmistokehitys-palvelut

Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/palvelumme/ohjelmistokehityspalvelut/

Ohjelmistokehityspalvelut

Prog-It:llä on ohjelmistokehityksen tiimi, joka tuottaa asiakkaille asiakaskohtaisia ratkaisuja, integraatiopalveluita sekä tekee Intranet- ja CRM-kehitystyötä. Ratkaisuissa hyödynnetään usein asiakkaalla olemassa olevaa pohjaratkaisua. Ratkaisun tavoitteena on yleensä kehittää tai tehostaa jonkin prosessin tai tehtävän hoitoa.

Ohjelmistopalveluihin kuuluu myös Prog-It:n kehittämiä tuotteita, joita kustomoidaan asiakkaan tarpeen mukaan. Logistiikan alalla olemme toimineet vuosien ajan ja kehittäneet alan tarpeisiin soveltuvia ohjelmistoja. Näitä ovat kuljetusalan tuoteperhe Transport, tullaukseen, huolintaan ja laskutukseen tarkoitettu Tradeware ja varastohallinnan Transport Warehouse.

Räätälöidyt ohjelmistoratkaisumme tehostavat tyypillisesti asiakkaan liiketoiminnassa tiedon keruuta, esittämistä, analysointia ja raportointia. Olemme tehneet asiakaskohtaisia ohjelmistoratkaisuja mm. logistiikka-alalle ja teollisuuteen kuljetusten, materiaalien ja resurssien hallintaan.

Integraatiopalveluillamme tehostamme tiedon kulkua eri järjestelmien välillä.  Vähentämällä manuaalista tiedonkäsittelyä asiakkaan tilaus-toimitusprosessissa varmistamme tiedon oikeellisuutta. Integraatiot sujuvoittavat yhteistyötä alihankkijoiden ja toimittajien kanssa ja ovat monesti kilpailuetu asiakasorganisaation omien asiakassuhteiden hoidossa.


Prog-It:n Transport-tuoteperhe on logistiikka-alan ohjelmistoperhe. Se on modulaarinen, joten siihen
on helposti koottavissa asiakkaan liiketoimintaan sopiva kokonaisuus. Ohjelmisto kattaa kaikki logistiikkayrityksen perustoiminnot, kuten huolinnan, varastonhallinnan ja laskutuksen.

Transport Warehouse on monipuolinen varastohallintajärjestelmä, joka soveltuu lukuisiin erilaisiin varastonhallintatarpeisiin. Sillä on myös tullin hyväksyntä tullivaraston hallintaa varten. Järjestelmässä on käsipäätetoiminteet valmiina ja se on helposti integroitavissa muihin järjestelmiin.