Konsultointi

Kartoituspalvelut

Vastaako tietoteknisen ympäristösi nykytila liiketoimintanne tarpeita nyt ja tulevaisuudessa?

Tärkeä osa yrityksesi kilpailukykyä on ajanmukainen it-laiteympäristö ohjelmistoineen. Se vaikuttaa aina toiminnan tehokkuudesta työviihtyvyyteen. Kartoituksen avulla on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen menestykseen!

Milloin tietotekninen käyttöomaisuutenne on viimeksi inventoitu?

Me teemme tietoteknisen ympäristösi inventoinnin laajan kartoituspalvelumme avulla. Sen tuloksena saat käyttöösi helppolukuisen raportin. Se kertoo mahdolliset turhat it-kulut sekä antaa parannusehdotuksen. Raportin avulla saat meiltä suunnitelmat, joilla voimme nostaa laiteympäristön tasoa sekä parantaa toimivuutta. Saat samalla kokonaiskuvan kustannuksista.

Yrityksesi voi varmistua, että tietotekninen laiteympäristö vastaa tarpeita ja on ajanmukainen.

Projektihallintapalvelut

Uuden tietotekniikan käyttöönotto tai olemassa olevan päivittäminen ovat projekteja, jotka pitää tehdä kerralla oikein. Tämä on aina meidän projektihallintapalvelumme lähtökohta – suoritimme me sitten pienempää päivitystä tai laajempaa kokonaisuutta, kuten palvelinvaihtoa tai vaikka toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Palvelumme minimoi käyttökatkot ja muut häiriöt, jotta yrityksesi voi projektin aikana keskittyä täysipainoisesti liiketoimintaan.

Olemme auttaneet yrityksiä yli kahdenkymmenen vuoden ajan ottamaan käyttöön uutta tietotekniikkaa. Meihin luotetaan, koska projektit valmistuvat aikataulun mukaisesti ja lopputulos on sovitun mukainen. Keskity ydinliiketoimintaasi ja anna meidän auttaa niin pienissä kuin suuremmissakin projekteissa.

Hyvä suunnittelu varmistaa onnistumisen

Projektihallintapalvelumme on suunniteltu poistamaan uuden tietotekniikan käyttöönottoon liittyvät haasteet ja riskit. Me määrittelemme kanssasi tavoitteet ja mittarit ja hoidamme projektin suunnittelusta ja määrityksistä alkaen aina käyttöönottoon asti. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti aina etapeittain ja tiedotamme aktiivisesti projektin edistymisestä. Näin varmistamme onnistuneet projektin, jonka tulos kustannuksineen on aina alussa sovitun mukainen!

ICT Tiimi

Yhteydenpito ja asiakkaan kuuleminen ovat avaimia, joilla varmistamme onnistuneen palvelun. ICT Tiimi on oleellinen osa tukipalveluitamme. Asiakkaamme saavat lähitukikäyntien lisäksi säännöllistä ja suunnitelmallista yhteydenpitoa, ja toimintaa kehitetään sekä analysoidaan yhteispalavereissa, joita pidetään sovitun aikataulun mukaisesti. Palavereissa mukaillaan ITIL-prosesseja ja niissä käydään läpi laajasti palvelusopimukseen liittyviä asioita aina ajankohtaisista laitemääristä tiketöinteihin ja takuuhuoltokutsuihin asti. Lisäksi kokouksissa raportoimme eri palveluiden tilan yhteenvetodokumentissa.

Yhteistyö asiakkaan kanssa on aivan onnistuneeseen it-palvelutoimitukseen. Me kuuntelemme, keskustelemme ja tarjoamme liiketoimintaasi tukevat ratkaisut, joiden avulla onnistut tavoitteissasi.