++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/asiakkaamme/ltq-partners-tutut-asiantuntijat-takaavat-laadukkaan-palvelun/

LTQ-Partners: Tutut asiantuntijat takaavat laadukkaan palvelun 

LTQ-Partners on vuodesta 2004 toiminut puhtauden, logistiikan ja työturvallisuuden asiantuntijana. Palvelualueisiin kuuluvat toimistosiivous, työmaapalvelut ja teollisuussiivous pääkaupunkiseudulla. LTQ työllistää päivittäin noin 200 työhönsä sitoutunutta ammattilaista, jotka mahdollistavat laajan ja korkeatasoisen toimintakapasiteetin. Yrityksen tavoitteena on olla puhtausalan ja työmaalogistiikan edelläkävijä. 

Prog-It tuottaa LTQPartnersille IT-ympäristön ylläpito- ja tukipalveluja. Palvelun myötä ympäristöä on optimoitu ja työkalujen käyttöä on yhtenäistetty. Tämä on edesauttanut IT-ympäristön keventymistä ja toiminnan tehostumista. Vaikutukset näkyvät myös investointitarpeen vähentymisenä.  

LTQ-Partners haluaa panostaa henkilöstönsä tyytyväisyyteen: hyvinvoiva ja työstään ylpeyttä tunteva henkilöstö on toiminnan keskeinen lähtökohta. IT-ympäristön ja työkalujen toimivuus on tärkeä tekijä henkilöstön viihtyvyyden ja työn sujuvuuden kannalta. Prog-It:n monikanavaisella palvelumallilla ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä ja toisaalta tartutaan toimeen mahdollisimman pian, jos haasteita ilmenee.  

Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen kiteyttää Prog-It:n ja LTQ-Partnersin pitkäaikaista yhteistyötä osuvasti: – On kaksi asiaa, joita ei vaihdeta, jos ne toimivat: siivous ja IT-palvelut. Laakkosen mukaan Prog-It:n hyvä palvelu perustuu tuttuihin, koulutettuihin asiantuntijoihin, jotka tuntevat hyvin LTQ:n toiminnan ja henkilöstön. Nopeus, joustavuus ja vastuullinen asiakaskumppanuus ovat LTQ-Partnersin kilpailuetuja ja samaa yritys odottaa myös omilta kumppaneiltaan.  

Prog-It on muokannut palvelukonseptiaan LTQ-Partnersin kasvun ja kehittymisen myötä. Uusiin toimitiloihin muuton yhteydessä oli oivallinen tilaisuus arvioida LTQ-Partnersin tarpeita kattavasti ja suunnitella uuden toimitilan IT-ympäristö ja palvelut liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti. Samalla kiinnitettiin erityistä huomiota tietoturvaan ja myös fyysisen turvan varmistamiseen. 

Säännöllisesti pidettävissä yhteisissä ICT-tiimitapaamisissa arvioidaan yhteistyön sujumista. Pääpaino tapaamisissa on kuitenkin siinä, että tunnistetaan yhteisesti liiketoiminnasta kumpuavia tietohallinnon tarpeita ja pohditaan asiakkaan ympäristöön sopivia ratkaisuja. Tieto päivittäiseen arkeen liittyvistä kehitystarpeista ja -ideoista liikkuu puolestaan sujuvasti jatkuvan palvelun puitteissa mm. asiantuntijan viikkokäyntien yhteydessä: – Leo kyselee aina kuulumisia ja tiedustelee mahdollisista haasteista täällä ollessaan, vahvistaa Liisa Laakkonen.