Älykkään työn sankarit

Alkuvuodesta lanseerattu blogimme sai hyvän vastaanoton ja lukijat janosivat lisää. Jouduimme kuitenkin kysymään itseltämme, miten blogin hedelmiä saisi tuotua myös työarkeen. Miten pääsemme sanoista tekoihin? Työstä ei saa älykästä pelkästään lukemalla. Muutoksia pitää tehdä. Niitä täytyy suunnitella ja toteuttaa. Niitä täytyy valvoa ja hoivata. Kysyimme itseltämme: Miten voisimme auttaa asiakkaitamme toteuttamaan muutoksia omassa organisaatiossaan?

Olimme pohtineet kysymystä jo pidempään. Olemmehan tarjonneet migraatioita uusiin järjestelmiin, uusien työkalujen käyttöönottoja sekä koulutusta niin asiantuntijoille kuin ohjelmistojen käyttäjille jo parin vuosikymmenen ajan. Kehitystahti kuitenkin kiihtyy, ja muutos koskee nykyään pikemmin toimintatapoja kuin työkaluja. TrendIT-tutkimus paljasti, että vaikka Suomen teknologiakunto on hyvä, teknologian hyödyntämistaso on huolestuttavan alhainen verrattuna muuhun Eurooppaan. Uusien työkalujen valjastaminen hyötykäyttöön on vaikeaa.

Toimintatapojen muutos

Totesimme, etteivät uusi järjestelmä tai koulutus yksin riitä. Ja vaikka molemmat tekijät olisi otettu huomioon, kokonaisuus jäisi silti vajaaksi. Saman totesi Markku Vierula marmain blogissaan. Jotta uuden teknologian hyödyt saadaan valjastettua, täytyy järjestelmän käyttöönotto tai koulutusrupeama nähdä toimintatapojen muutoksena.

Jokainen järjestelmä- ja koulutushanke täytyy käsitellä näkökulmasta, joka integroi teknologian potentiaalin, henkilökunnan osaamisen ja liiketoiminnan tarpeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Annoimme tälle näkökulmalle nimeksi Humaani migraatio™.

Humaani migraatio: Teknologia, Osaaminen, Toimintatavat

Humaani migraatio™ tarkoittaa, että hankkeen alussa laaditaan visio muutoksella tavoiteltavista liiketoiminnallisista päämääristä. Vision kirkastuttua luodaan numeeriset mittarit, joiden avulla voidaan osoittaa toimintavoissa tapahtuva muutos. Jotta muutos toteutuu arjessa, johto ja esimiehet sitoutetaan tulevaan muutoksen ja sen läpiviennin aikatauluun.

Koska toimintatapojen muutos on aikaa vievä prosessi, on varmistettava, että henkilöstölle viestitään riittävästi koko prosessin ajan. Viestinnän täytyy olla oikea-aikaista ja johdonmukaista. Toimintatapojen muutos varmistetaan ainoastaan ottamalla huomioon kaikki muutoksen avaintekijät.

Lue lisää Humaanista migraatiosta: Onnistunut IT-projekti. Toimintatapojen muutos. Humaani migraatio.

Muutoksen edellytykset

Olemme innoissamme tilaisuudesta auttaa nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme parantamaan tietotyön arkea. Meillä on siihen tarvittava koulutusosaaminen ja nyt myös riittävät toteutusmenetelmät. Älykkäät toimintatavat edellyttävät kuitenkin tiettyä tasoa asiakkaan it-ympäristöltä.

Olemme tarjonneet tietotekniikan peruspalveluita luotettavasti ja kilpailukykyisillä hinnoilla parin vuosikymmenen ajan. Olemme Humaanin migraation lanseerauksen yhteydessä paketoineet palvelumme entistä paremmin älykkään työn tueksi.

Modernit, kevyet päätelaitteet...

Modernit, kevyet päätelaitteet…

...ja älyn mahdollistavat pilvipalvelut

…ja älyn mahdollistavat pilvipalvelut

Perustietotekniikan pitäisi olla näkymätöntä, jotta voisimme keskittyä tuottavaan työhön. Täydellisyyteen ei päästä koskaan, mutta parannusta tapahtuu joka vuosi. Jos viikonloppureissulla älyluurisi lipsahtaa taskusta vaikkapa itämeren aallokkoon, voit maanantaina ottaa uuden vastaavan älyluurin käyttöön varttitunnissa. Riittää, että syötät puhelimeen yhden tai kaksi sähköpostiosoitetta salasanoineen, ja tiedot synkronoituvat luuriin automaattisesti.

Kauanko tämä korvausprosessi kestäisi perinteisellä Windows-tietokoneella? Tilanne tosin paranee vuosi vuodelta myös Windows-tietokoneiden osalta, jos organisaation infrastruktuuri on ajan tasalla.

Lue lisää Perus-IT:stä: Tietotekniikan peruspalvelut. Yksinkertaisesti. Edullisesti. Pilvestä.

Tavoittelemisen arvoiset toimintatavat

Toimintatapojen muutoksen onnistuminen edellyttää myös tavoiteltavan vision älykkyyttä. Kaikki maailman edellytykset muuttaa organisaation toimintatapoja eivät auta, jos ei tiedetä, mitä muutoksella halutaan tavoitella.

Autamme vision luomisessa osana Humaania migraatiota. Olemme myös paketoineet uusimmat teknologiat ja parhaat käytännöt valmiiksi tietotyön ratkaisuiksi, jotta organisaatioilla olisi valmiita lähtökohtia, joista ponnistaa liikkeelle.

Viestit, tehtävät, dokumentit ja ihmiset...

Viestit, tehtävät, dokumentit ja ihmiset…

...mukana kaikkialla

…mukana kaikkialla

Tietotyön suurimmat kipukohdat ovat kokoukset, tiedon etsiminen, sähköposti, manuaalinen työ, tiedon saatavuus ja tilannetietoisuus. Kokouksia on liikaa ja ne ovat liian pitkiä. Sähköpostia tulee liikaa. Olennaisen tiedon etsiminen postin seasta vie liikaa aikaa ja henkisiä resursseja, joita voisi käyttää tuottavaan tai luovaan työhön.

Tieto liikkuu organisaatiossa niin heikosti, ettei organisaation vasen käsi tiedä, mitä oikea tekee. Projektit alkavat hitaasti ja ylittävät niin deadlinet kuin budjetitkin. Virheistä on vaikea oppia ja projektit epäonnistuvat kerta toisensa jälkeen. Kuulostaako tutulta?

Pohdimme tietotyön ongelmia eri näkökulmista ja päädyimme viiteen lähtökohtaan tietotyön kehittämisessä: kokoukset, projektit, viestintä, työtilat ja dokumentointi. Näitä kaikkia alueita yhdistää lisäksi kaksi megatrendiä: sosiaalisuus ja liikkuvuus.

Lue lisää Liikkuvan toimiston ratkaisuista: Toimisto on nyt netissä. Viestit, tehtävät, dokumentit ja ihmiset. Mukana kaikkialla.

Älykkään työn sankarit

Lupailimme viime blogiartikkelissa, että julkaisemme elokuussa jotain uutta ja jännittävää. Myöhästyimme lupauksestamme päivällä. Hyvää kannatti kuitenkin odottaa, sillä Älykäs työ on kypsynyt joksikin pelkkää blogia suuremmaksi. Älykäs työ -blogi jatkaa entiseen malliin tietotyön arjen pohtimista, tuottavuusvinkkien jakamista ja parhaiden käytäntöjen metsästämistä. Sillä on kuitenkin nyt uusi osoite: alykastyo.salcom.fi.

Älykkäällä työllä on nyt myös logo.

Älykkäällä työllä on nyt myös logo.

Älykäs työ -blogi on nyt myös osa suurempaa kokonaisuutta. Pelkän blogin sijaan tarjoamme älykkään työn palveluita suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille sekä julkisen puolen organisaatioille. Jos tarvitset apua toimintatapojen muutokseen, olet tullut oikeaan paikkaan. Olemme valmiita auttamaan.

Paremman tietotyön puolesta,
Jonas & muut älykkään työn sankarit