Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/toimitusjohtaja-kysy-nama-5-asiaa-it-paallikoltasi/

Toimitusjohtaja, kysy nämä 5 asiaa IT-päälliköltäsi

IT-päällikön työmaa on rajaton

Mitkä ovat asioita, joihin IT-päällikön pitäisi keskittyä? Joka puolella puhutaan digitalisaatiosta, mutta valitettavan useassa organisaatiossa IT:n peruspilaritkin horjuvat. Kun aloittaa keskustelun toimitusjohtajan kanssa IT:n merkityksestä liiketoiminnassa, toimitusjohtaja käännyttää monesti jatkamaan juttua IT:n kanssa. Mitä sanoo puolestaan IT-päällikkö? Tunnistaa kyllä erilaiset tärkeät kehitystarpeet, mutta mainitsee samassa lauseessa kiireen ja ajan puutteen.

1. Paljonko IT maksaa kokonaisuudessaan organisaatiossanne?

Todennäköisesti IT-päällikkösi ei osaa sanoa tätä, sillä hänellä on harvoin kokonaiskuvaa kaikista lisensseistä, laitteista, järjestelmistä, kolmansien osapuolten palveluista jne. Tämä on totta jopa pienemmissä organisaatioissa, puhumattakaan useasta liiketoiminnasta ja yksiköstä koostuvista organisaatioista. On hyvin tavallista, että organisaatioissa maksetaan turhista lisensseistä tai palveluista. Kulut ovat usein myös muilla kustannuspaikoilla kuin IT:n hallussa. Esimerkiksi markkinointi on monesti se taho, jossa käytetään paljon digitaalisia palveluita. Myös suhteet eri palveluiden kustannusten välillä voivat olla epätasapainossa: palveluista, jotka eivät tue ja kehitä liiketoimintaa, maksetaan enemmän kuin liiketoimintakriittisistä palveluista.

2. Mihin IT-päällikkösi käyttää eniten aikaa?

Mikäli vastaus on käyttäjätukeen, ad hoc -ongelmien ratkaisemiseen tai laitehankintoihin, kuluu aika vääriin asioihin ja IT-päällikkösi on tosiasiassa operatiivinen IT-tukihenkilö. IT-päällikön ajasta suurimman palan pitäisi lohkaista liiketoiminnan, prosessien ja toimintamallien kehittäminen IT:n keinoin.

3. Mitä tehdään, jos kyberhyökkäyksen seurauksena järjestelmät lakkaavat toimimasta?

Uhka on todellinen, missä tahansa organisaatiossa. Siksi riskit on tunnistettava ja niiden varalle on tehtävä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Erilaisiin toteutumisskenaarioihin on varauduttava ja suunniteltava, miten tilanteesta palaudutaan. Organisaatiossa on oltava ajan tasalla oleva tietoturvasuunnitelma sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset käytännöt. Vuonna 2018 tehty tietosuoja-excel ei ole enää tätä päivää. Niin tietosuojan kuin tietoturvan kannalta suurimmat riskit ovat henkilöstön aiheuttamia. Siksi johtaminen, ohjeistus ja koulutus ovat avainasemassa.

4. Kuinka hyvin IT-päällikkösi tuntee liiketoimintaprosessit ja liiketoiminnan tavoitteet?

Jos IT ei tunne prosesseja eikä tiedä tavoitteita, ei IT voi tehdä toimenpiteitä prosessien sujuvoittamiseksi, työnkulkujen automatisoimiseksi tai järjestelmien integroimiseksi eikä laatia liiketoimintaa tukevaa ICT-kehityssuunnitelmaa.

5. Mitä palvelutoimittajia IT-päällikkö hyödyntää ja miten?

IT:n tulee osata kuvata kumppaniverkosto sekä sen roolit ja vastuut. Myös organisaatio on ohjeistettava tarvittavilta osin. Jos IT-päällikkö esimerkiksi kertoo olevansa se henkilö, johon otetaan heti yhteyttä, kun käyttäjä on hukannut mobiililaitteensa, on vastaus huono. Mobiililaitteen kautta päästään yleensä käsiksi liiketoimintakriittisiin järjestelmiin ja siksi laite on etätyhjennettävä välittömästi. Edelleen havainto järjestelmän tai laitteen poikkeuksellisesta toiminnasta tai muu epäily tietoturvauhasta on saatettava nopeasti oikean tahon tietoon. IT-päällikkö on tuskin tavoitettavissa 24/7 jokaisena vuoden päivänä. Näille poikkeamille tulee olla yhteydenottokanava, joka toimii aina, kaikkina vuorokauden aikoina.

Kiinnostaisiko kokonaiskartoitus?

Me autamme organisaatioita kartoittamaan koko ICT-ympäristön huomioiden liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet sekä tietoturvan. Muutamia päiviä kestävän kartoituksemme avulla saatte kokonaiskuvan ICT-ympäristöstänne sekä liiketoimintaa edistävän ja sen jatkuvuutta turvaavan kehityssuunnitelman.

Ota yhteyttä meihin joko puhelimitse 010 832 7202 tai sähköpostilla sales@prog-it.net.