Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/tietokone-odottamassa-kayttovalmiina-uutta-tyontekijaa-utopiaako/

Tietokone odottamassa käyttövalmiina uutta työntekijää – utopiaako?

Aika monessa työssä on vaikea perehtyä uuteen työhönsä ja työpaikkaansa ilman tietokonetta – varsinaisen työnteon aloittamisesta puhumattakaan. Ja vaikka tietokone olisi käytettävissä heti ensimmäisenä päivänä, usein aikaa tuhrautuu puuttuvien sovellusten tai oikeuksien metsästämiseen.

Perehdytys on ratkaisevassa asemassa uutta työpaikkaa koskevien mielikuvien syntymisessä, sitoutumisessa organisaatioon sekä toimintamallien ja työtehtävien omaksumisessa. Laitteet ja järjestelmät ovat olennainen osa perehdytystä.

Olipa laitteiden hankinta, asennukset ja ylläpito ulkoisen palvelutoimittajan ja/tai oman IT:n tehtäviä, kömmähdyksiä sattuu, varsinkin jos prosessit ja vastuut eivät ole selkeitä. Samantyyppiset ongelmat toistuvat usein henkilöiden siirtyessä uusiin tehtäviin, laitteiden vaihdossa tai henkilöiden lähtiessä väliaikaisesti tai pysyvästi organisaatiosta. Etätyön yleistyminen on aiheuttanut sen, että merkittävä osa laitteista on hajallaan henkilöstön kodeissa ja loma-asunnoilla tai missä etätyöpiste sitten sijaitseekin. Etätyöpisteisiin toimitetaan laitteita ja näyttöjä ja jopa uudet työntekijät aloittavat suoraan etätöissä.  Jos perehdytys ja laitehallinta olivat aiemmin vaikeita, nyt vaikeuskerroin on kasvanut entisestään.

Onneksi käytettävissä on kustannustehokkaita ja tarvittaessa nopeasti käyttöön otettavia ratkaisuja. Prog-It:n Smart Support on älykäs tapa toteuttaa yrityksen työasemien asennuksia, ylläpitoa ja tukipalveluita. Yhdistämme Microsoftin Intune-hallinnan, automaattisen ohjelmistojen jakelun ja tukipalvelun tavalla, joka on tällä hetkellä uniikki ja soveltuu niin pieniin kuin suurempiinkin ympäristöihin. Isoja alkuinvestointeja ei tarvita.

Yksinkertaisimmillaan käyttäjä avaa paketista valmiiksi esiasennetun ja Intuneen liitetyn laitteen, avaa koneen ja naputtelee koneelle hänelle toimitetun tunnuksen. Verkkoon (esim.  kotiverkkoon) liityttyään koneelle alkaa latautua automaattisesti ko. käyttäjälle määriteltyjä ohjelmistoja. Mitään asennustoimenpiteitä ei edellytetä käyttäjältä. Jo puolen tunnin kuluttua merkittävä osa ohjelmistoista on käytettävissä. Käyttäjä voi ottaa yhteyden suoraan työpöydällään olevalta ikonilta IT-tukeen, joka antaa tarvittavan lisäperehdytyksen. Suosituksena on, että koneen luovutukseen liitetään aina perehdytys.

Intune-hallinnan ja ohjelmistopaketoinnin ja -jakelun avulla laitteet pysyvät aina ajan tasalla – riippumatta niiden sijainnista tai verkosta. Koneita voidaan myös tyhjentää ja ottaa uudelleen käyttöön etänä. Laitehallinta voidaan ulottaa myös mobiililaitteisiin, mikä puolestaan lisää tietoturvaa merkittävästi.

Kun tämä kaikki on vielä kuvattu selkeinä prosesseina vastuineen, on käyttäjän ja myös IT-osaston tyytyväisyys uudella tasolla. Prosessien toimivuutta ja tiedonkulkua voidaan varmistaa sähköisillä lomakkeilla ja niihin liitetyillä työnkuluilla. Sekä lomakkeet että työnkulut on helppo rakentaa esimerkiksi Microsoftin Forms ja Power Automate -työkaluilla, jotka ovat valmiina MS365-ympäristössä. Näin kaikki tarvittava tieto käyttäjästä ja laitteesta saadaan helposti ja standardoidussa muodossa niille tahoille, joille se on tarpeen: esimerkiksi oikeuksia antavat eri järjestelmien pääkäyttäjät, IT-tuki, HR.

Lue lisää älykkäästä laitehallinnasta ja ole yhteydessä meihin! Varmistetaan yhdessä käyttäjienne tyytyväisyys ja helpotetaan oman IT-henkilöstönne työtä!

Tavoitat meidät sähköpostilla sales@prog-it.net tai puhelimitse 010 832 7202.