Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/tee-pilvisiirtyma-suunnitelmallisesti-ja-maltilla/

Tee pilvisiirtymä suunnitelmallisesti ja maltilla

Pilveen siirtyminen tai sen käyttöönotto ei ole kaikista lupauksista riippumatta yksinkertainen toimenpide, eikä siihen tule ryhtyä suin päin suunnittelematta. Esimerkiksi Cloud Adoption Framework on hyvä lähtökohta yrityksen osaamisen ja pilveen soveltuvuuden kehittämiseksi. Se ei käsittele vain teknisiä yksityiskohtia vaan organisaation valmiutta ottaa pilven mukaisia käytäntöjä käyttöön sekä arvioida ja kehittää osaamistaan.

Olemassa olevien palveluiden ja työkuormien migraatioihin on työkaluja. Parhaat tulokset saavutetaan yleensä, kun toimitaan erikoistuneiden kumppanien kanssa ja huolellisesti suunnitellen. Pilvipalvelut eivät ole oikotie, jonka kautta voidaan ohittaa normaalit prosessit – pilvisiirtymä voi myös epäonnistua ja tuottaa ongelmia.

Uusien kehityshankkeiden suunnittelussa on otollinen tilanne pilvipalveluiden käyttämiseen. Uusien ratkaisujen rakentaminen uusille teknologioille on aina helpompaa kuin olemassa olevien siirtäminen. Riskit ovat pienempiä eikä järjestelmiä tarvitse erityisesti muokata, kun ne voidaan alusta alkaen rakentaa pilveen soveltuviksi.

Organisaatio tarvitsee  ”soihdunkantajia” tekniikan ja liiketoiminnan väliin edistämään pilven käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Ilman soihdunkantajia hankkeista tulee helposti teknisiä harjoitteita, jolloin pilven todellisia hyötyjä liiketoiminnalle ei saada käyttöön tai niiden hyödyt jäävät vähäisiksi. Pahimmillaan pilveen suhtaudutaan vain uutena konesalina, eikä sen oikeita, aitoja mahdollisuuksia päästä hyödyntämään.

Pilveen siirtymisessä tarvitaan rohkeutta ja päämäärätietoisuutta vanhasta irti päästämiseksi. Lähes kaikelle teknologialle löytyy pilvestä vastaavia palveluita, mutta ne voivat toimia eri tavalla tai edellyttävät erilaista lähestymistä. Tällöin tekeminen voi aluksi tuntua vaikealta tai jopa ylivoimaiselta. On helppo sortua lähestymään pilveä samalla tavalla kuin perinteistä toimintaa, jolloin yritetään väkisin rakentaa pilvipalveluilla sellaista kokonaisuutta, josta niiden avulla voitaisiin päästä eroon. Pilveen siirretään silloin myös perinteisen mallin ongelmat ja haasteet ratkaisujen sijaan.

Pilvi on kulurakenteeltaan erilainen, sillä investointien sijaan käytetään käyttöpääomaa. Tästä seuraa tarve aivan uudenlaiselle ajattelulle. Tarkan etukäteisbudjetoinnin sijaan on uskallettava asettaa arvioita kulurakenteesta, ja jatkuva seuranta on erittäin tärkeää. Koska kulut muotoutuvat käytön mukaan, ne eivät ole kiinteästi samansuuruisia kuukaudesta toiseen vaan vaihtelevat joskus suurestikin. Muutoksia tulee seurata, ja poikkeamiin reagoida nopeasti.

Lopuksi: tiedon ja osaamisen merkitystä ei kannata aliarvioida. Kokeileminen ei tarkoita, että osaamatta kokeillaan erilaisia asioita. Pilvisiirtymässä osaamista on oltava, joko omalla organisaatiolla tai kumppanien kautta hankittuna.

Prog-It:llä on vankka kokemus pilvisiirtymien suunnittelusta ja toteutuksesta. Kokeneet konsulttimme auttavat pilvisiirtymän suunnittelussa, toteutuksessa ja ympäristön monitoroinnissa ja kehittämisessä.

Ota yhteyttä meihin sähköpostitse sales@prog-it.net tai puhelimitse 010 8327202.