Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/pk-yrityksen-pilvipalvelut-lue-kaytannonlaheinen-opas/

PK-yrityksen pilvipalvelut – lue käytännönläheinen opas

Käytättekö juuri teille sopivia pilvipalveluita? Kilpailussa pärjääminen edellyttää PK-yrityksessä liiketoiminnan jatkuvaa kehitystä ja tehostamista, joita nykypäivänä toteutetaan yhä useammin digitalisaation keinoin. ICT-teknologia tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia liiketoimintamallien uudistamiseksi. Yksi viime vuosien kasvavista teknologiatrendeistä on ollut pilvipalveluiden hyödyntäminen.

Kustannustehokkuus, helppokäyttöisyys, skaalautuvuus ja joustavuus ovat etuja, joita usein mainitaan pilvipalveluiden yhteydessä. Pilvipalvelut houkuttelevat PK-yrityksiä myös siksi, että niiden käyttö vähentää tarvetta isoihin investointeihin omassa IT-ympäristössä. Moni organisaatio on kuitenkin havahtunut siihen, etteivät pilvipalveluiden hyödyt ole konkretisoituneet käytännössä. Kustannukset ovat osoittautuneet arvioitua korkeammiksi ja palveluiden hallinnointi on vaikeaa.

Pilviopas PK-yritykselle

Olemme laatineet PK-yrityksen liiketoimintajohdolle ja kehittäjille käytännönläheiisen oppaan, jonka tarkoituksena on antaa kokonaiskuva pilvipalveluista, niiden eduista ja sudenkuopista sekä havainnollistaa, miten PK-yrityksen kannattaa kehittää omaa liiketoimintaansa pilvipalveluita hyödyntämällä.

Kerromme myös parin konkreettisen esimerkin avulla pienen ja keskisuuren yrityksen pilvipalveluiden valinnasta ja käyttöönotosta

Lue tästä: Pilviopas PK-yrityksen liiketoiminnalle

Miten liikkeelle?
Nykytilanteen arviointi on pilvipalveluiden suunnittelun lähtökohta. Ei ole mitenkään tavatonta, että yrityksessä ei ole kattavaa kokonaiskuvaa käytössä olevista sovelluksista, niiden käytöstä ja kustannuksista. Ensimmäinen tehtävä on muodostaa näkemys nykyisestä sovellusarkkitehtuurista sekä mahdollisista sovelluksia koskevista jatkosuunnitelmista. Sovellusarkkitehtuurin lisäksi on arvioitava muuta IT-ympäristöä: IT-infraa, nykyisiä palveluita ja palvelusopimuksia.Prog-It:n asiantuntijat ovat tarvittaessa apuna nykytilanteen kartoituksessa. Meidän avullamme valitset liiketoimintaasi parhaiten edistävät pilvipalvelut.