Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/oppaita-ja-videoita/

Oppaita ja videoita käyttöösi

IT-opas liiketoimintajohdolle

ICT:n alati kasvavasta roolista huolimatta IT:n ja liiketoimintajohdon välinen keskustelu ei aina ole kaikista tuloksellisinta. Oppaassamme avaamme ICT-maailman keskeisiä asioita liiketoimintajohdon kielelle. Ainakin nämä oppaassa mainitut asiat ovat sellaisia, joiden tulisi olla johdon agendalla jatkuvasti.

Lue tästä: Johto, IT on paras kaverisi – ei kustannussyöppö ja teknologiajargonaattori

ICT-tiekartasta eväät suunnitteluun, päätöksentekoon ja budjetointiin

ICT:n toiminnan suunnittelu ja budjetointi voi olla hyvin haasteellista, sillä pienessäkin organisaatiossa IT:n välittömät ja välilliset kustannukset voivat jakautua organisaation eri osiin ja myös budjetissa eri kustannuspaikoille. Lisäksi kehitystarpeita on yleensä enemmän kuin resursseja kehitystyön toteuttamiseen.  Laatimamme yksinkertaistettu malli auttaa pitkän tähtäimen ICT-tiekartan laatimisessa, kehityskohteiden priorisoinnissa sekä konkreettisen toimintasuunnitelman sekä riittävän tarkan budjetin laatimisessa.

Lue tästä: ICT-tiekartalla eväät suunnitteluun, päätöksentekoon ja priorisointiin

Pilviopas PK-yritykselle

Olemme laatineet PK-yrityksen liiketoimintajohdolle ja kehittäjille käytännönläheiisen oppaan, jonka tarkoituksena on antaa kokonaiskuva pilvipalveluista, niiden eduista ja sudenkuopista sekä havainnollistaa, miten PK-yrityksen kannattaa kehittää omaa liiketoimintaansa pilvipalveluita hyödyntämällä. Kerromme myös parin konkreettisen esimerkin avulla pienen ja keskisuuren yrityksen pilvipalveluiden valinnasta ja käyttöönotosta.

Lue tästä: Pilviopas PK-yrityksen liiketoimintajohdolle

Tietoturvaa käytännössä PK-yritykselle

Tietoturva on merkittävässä roolissa liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisessa. Tietoturva on johdon, IT:n ja jokaisen käyttäjän vastuulla.

Lue tästä: Käytännönläheinen tietoturvaopas PK-yritykselle

Zero Trust -tietoturvamalli

Zero Trust -tietoturvamallin mottona on ”älä koskaan luota vaan tarkista aina”, sillä kaiken voi murtaa. Zero Trust-mallissa luodaan laaja-alainen näkymä IT-ympäristöön, tunnistetaan riskejä ja ennaltaehkäistään murtoja. Ja minimoidaan vahingot sitten, kun murto tapahtuu. Niitä nimittäin tapahtuu joka organisaatiossa – monesti organisaation tietämättä.

Katso kaikki neljä videotamme, joissa hitusen huumoria ja paljon käytännönläheistä tietoa tarjoten kerromme, miten Zero Trust -malli toteutetaan.

Zero Trust osa 1: Mitä on Zero Trust

Zero Trust osa 2: Identiteetin ja laitteiden hallinta

Zero Trust osa 3: Kuinka suojata kriittistä dataa ja sovelluksia?

Zero Trust osa 4: Infrastruktuuri ja verkko

Tietoturvaa johdon näkökulmasta (webinaari)

Tietoturva kuuluu johdon agendalle – harhaluuloja ja totuuksia

Käytännön esimerkkejä riskeistä ja niiden ennaltaehkäisystä

Tietoturva kuntoon palastellen

Parempaa työntekijäkokemusta paremmassa ICT-ympäristössä

IT-ympäristön toimivuudella on suuri merkitys työntekijä- ja työyhteisökokemukselle. Työn sujuvuutta, mielekkyyttä ja yhteistyötä työyhteisössä voidaan parantaa monin keinoin. Useasti yksinkertaisetkin parannukset työnkulkuihin, toistuvien rutiinien poistaminen ja virheiden ehkäisy edesauttavat työyhteisön hyvinvointia ja samalla myös tuottavuutta. Lue lisää oppaastamme, miten voit esimerkiksi MS365-ympäristön työkaluja hyödyntämällä tehdä merkittäviä parannuksia ja kuinka liiketoiminnan, HR:n ja IT:n tarpeet saadaan sovitettua tarkoituksenmukaisiksi toimenpiteiksi.

Lue tästä: Parempaa työntekijäkokemusta paremmassa ICT-ympäristössä

Muuttoa ja/tai uusia toimitiloja suunnittelemassa

IT:n rooli on iso niin toimitilojen suunnittelussa kuin muutossa. Tätä varten olemme laatineet oppaan, joka sisältää ohjeiden lisäksi valmiin muistilistan.

Lue tästä: IT:n muutto-opas