Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/mita-it-oikeasti-maksaa/

Mitä IT oikeasti maksaa?

Ravistetaanko IT:n budjetti ja prioriteetit hihasta?

IT:n kustannusbudjetointiin on hihamenetelmän ohella monia malleja: joku laskee tietyn prosenttimäärän mukaan kustannuksia, joku arvioi työntekijämäärän kehitystä, joku puolestaan kehitystyöhön tarvittavia investointeja. Eikä tämä joku ole välttämättä sama henkilö tai edes IT-kokonaisuudesta vastaava henkilö. Lopputuloksena IT:n mielestä rahaa on liian vähän ja liiketoiminnan mielestä IT on aina liian kallista. Tuttua juttua?

Pelaisiko prosenteilla vai heittäisikö noppaa?

Aika moni raamittaa IT-budjettia suhteessa liikevaihdon kehitykseen. Prosenttilaskenta tuottaa suunnilleen yhtä tarkan tuloksen kuin nopan heittäminen. Tähän kuitenkin turvaudutaan esimerkiksi vedoten IT-kehityskulujen vaikeaan arviointiin. Työmääräarvioita kerrotaan n:llä ja sitten arvotaan johdon kanssa, mihin uudistukseen on varaa ja mikä mahtuu prosenttiraameihin. Puhtaasti kustannusperusteinen arviointi voi johtaa kuitenkin pahasti harhaan, varsinkin jos IT-kustannuksissa arvioidaan vain ostopalveluita tai pientä tai epäolennaista osaa kokonaiskuluista.

IT-kuluja syntyy varsin monesta eri lähteestä:

  • laitteet ja niiden ylläpito (työasemat ja niiden oheislaitteet, puhelimet, tabletit, tulostimet, palvelimet, verkkolaitteet, neuvottelutilojen laitteet)
  • lisenssit
  • tuki- ja ylläpitopalvelut
  • järjestelmäkulut
  • pilvi- ja konesalipalvelut
  • kehityskulut
  • oman IT-henkilöstön, pääkäyttäjien ja muiden virallisten ja ei-niin virallisten IT-asioihin sekaantuneen henkilöstön kulut (viime mainittu voi olla yllättävän suuri piilokustannus)
  • kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

Lisäksi organisaatiossa piileskelee usein varjo-IT, joka upottaa IT-kulunsa oman toimintonsa budjettiin. Mitä monimutkaisempi liiketoiminta- tai organisaatiorakenne, sitä enemmän kuluja jää yleensä varsinaisen IT-toiminnon ulottumattomiin.

Kokonaiskulut näkyviksi

Vaikka kokonaiskustannusten arviointi onkin haastavaa, se on tehtävissä. Erityisen tärkeää on huomioida myös oman henkilöstön käyttämä työaika (ml. käyttäjät) sekä tunnistaa varjo-IT:n rooli ja tarpeet. Samalla tulee kartoitettua koko IT-ympäristön nykytilanne. Tavoitetilan määrittelevät puolestaan strategia sekä liiketoiminnan tavoitteet ja tarpeet. Näiden perusteella IT:lle laaditaan pidemmän tähtäimen kehityspolku ja kustannusraamit.

Helppo sanoa – vaikea toteuttaa?

On totta, että aikaa nykytilan kartoitukseen kuluu. Liiketoiminnan ja muiden toimintojen edustajien kanssa on käytävä monta keskustelua. Viime kädessä se kuitenkin kannattaa. Yleensä löytyy kustannussyöppöjä poistettavaksi ja toisaalta taas mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi. Puhumattakaan siitä, mikä vaikutus tällä menettelyllä on johdon ja henkilöstön sitoutumiseen tuleville uudistuksille. Jos oma aika ei tunnu tähän riittävän, niin pätevältä IT-kumppanilta saat mallit ja menetelmät sekä tukea koko prosessiin. Ja apua ICT-ympäristön kehittämiseen tarkoituksenmukaisilla teknologioilla.

Tiesitkö esimerkiksi, että Microsoftin lisenssointi ja hinnoittelu muuttuvat?

Nyt kannattaa tarkistaa MS-lisenssitilanne ja varmistaa, että organisaationne saa tarpeita vastaavan ja kustannustehokkaan lisenssointimallin.

Me autamme teitä IT:n nykytilan arvioimisessa, tavoitteiden asetannassa ja ICT-ympäristön optimoinnissa.

Ota yhteyttä sales@prog-it.net tai puhelimitse 010 8327202.