++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/missa-ihmeessa-se-tieto-on/

Missä ihmeessä se tieto on?

Erityisesti näin lomakauden alettua huomaa, kuinka haasteellista on tuurata ihmisiä mitä erilaisimmissa asioissa. Voi jospa asiat olisivat aina dokumentoituna selkeästi tiedossa olevaan paikkaan ja tieto järjestelmissä ajantasaista ja yhtenäistä.

Tuntuuko sinustakin joku seuraavista väittämistä tutulta:

  • Tieto on hajallaan organisaatiossa eri järjestelmissä​ tai ei missään
  • Tieto ei ole ajan tasalla kaikissa järjestelmissä tai muutoin epäluotettavaa tai epäyhtenäistä​
  • Tiedon manuaalinen ylläpito ja hyödyntäminen vie aikaa ja on tehotonta​
  • Näkymä liiketoiminnan tilanteeseen ja tunnuslukuihin on puutteellinen​
  • Raporttien laatiminen on työlästä​
  • Tilaus-toimitusketjua ja muita keskeisiä liiketoimintaprosesseja on vaikea seurata reaaliaikaisesti
  • Ennustamiseen tarvittavaa tietoa täytyy koota monesta lähteestä ja silloinkin ennusteet perustuvat hiha-menetelmään.

Jos mikään edellä olevista ei aiheuttanut otsanrypistystä, olette hoitaneet kokonaisarkkitehtuurinne kehitystä mallikelpoisesti. Toimiva yhteistyö organisaatiossa ja kumppaneiden kanssa sekä laadukas asiakaspalvelu edellyttävät pitkäjänteistä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelua ja yleensä aina integraatioita. Integraatiot asiakkaiden ja kumppaneiden järjestelmiin ovat usein myös merkittävä kilpailuetu liiketoiminnalle.​

Integraatioilla voidaan sujuvoittaa työnkulkuja ja parantaa tiedon laatua. Nekään eivät silti ratkaise kaikkea. Kyse on mitä suuremmissa määrin prosesseista ja yhteisesti sovituista toimintatavoista, joita toteuttavat ihmiset. Jokainen IT-osasto ymmärtää nykypäivänä sen, että esimerkiksi HR-järjestelmää toteutetaan HR:n lähtökohdista ja CRM-järjestelmää myynnin ja markkinoinnin kanssa. Mutta tuliko huomioitua kaikki muut osapuolet, jotka käyttävät järjestelmiä nyt ja tulevaisuudessa? Tai vaikutukset liiketoimintaan?

Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisuuden suunnittelua, ohjaamista ja johtamista – se on strategista johtamista, joka kuuluu johtoryhmän agendalle. Kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet johdetaan liiketoiminnan tavoitteista ja niiden onnistumista mitataan mm. tuottavuus- ja laatumittareilla. Ja asiakkaiden, kumppanien ja käyttäjien tyytyväisyydellä.

Sillä mikä onkaan turhauttavampaa kuin käyttää aikaa saman tiedon päivittämiseen useaan järjestelmään, etsiä oikeaa tietoa tuntikausia tai hoitaa virheellisen tiedon takia syntynyttä reklamaatiota.