Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/miksi-asioista-tehda-vaikeita-kun-ne-voisivat-olla-helppoja/

Miksi asioista tehdä vaikeita, kun ne voisivat olla helppoja?

Tietotekniikkaa on vaikeaa ymmärtää, sehän on mahdoton joukko erilaisia kryptisiä lyhenteitä, verkkokaavioita, bittejä, koodia, laitteita ja ties mitä. Aika monessa organisaatiossa IT-asiat ovat edelleen ehkä vain ikävä pakko johdon asialistalla silloin kun tehdään budjettia tai investointipäätöksiä. Miksi näin?

”Liinisti” teollisuudessa tietotekniikkaa hyödyntäen

Menestyneissä teollisuusyrityksissä on jo vuosikymmenien ajan totuttu hiomaan prosesseja, poistamaan pullonkauloja ja kehittämään jatkuvasti toimintaa. Keskeytykset ja odotusajat minimoidaan. Eikä tässä ole enää kyse mistään 1900-luvun alkupuolen tayloristisesta kellottamisesta ja työn pilkkomisesta liukuhihnamaisesti vaan työn ja toimintatapojen kehittämisestä moderneilla johtamisen tavoilla ja teknologiaa hyödyntäen. Kehityksen myötä rutiinityöt automatisoidaan, virhemahdollisuudet ja hukka-aika minimoidaan, ja työntekijät voivat keskittyä vaativampiin ja monipuolisempiin tehtäviin. Lopputuloksena yritys menestyy, asiakkaat ovat tyytyväisiä ja työyhteisössä viihdytään ja kehitytään.

Hukka-aika on kallista asiantuntijaorganisaatioissakin

Monissa asiantuntijaorganisaatioissa työ on edelleen samojen rutiinien toistamista, saman tiedon tallentamista useaan kertaan, oikean dokumenttiversion metsästämistä eri paikoista ja erilaisten sovellusten kanssa ihmettelyä ja kiroilua. Tällaista hukka-aikaa voi olla merkittävä osuus työstä. Lisäksi työnkulun ongelmat aiheuttavat virheitä ja kiirettä ja kiire puolestaan uusia virheitä. Virheistä seuraa huonoa laatua, asiakasreklamaatioita ja asiakkuuksien menetyksiä. Aika kuluu virheiden korjaamiseen sen sijaan, että parannettaisiin asiakas- ja työntekijäkokemusta prosesseja ja toimintatapoja uudistamalla.

Ei se tietotekniikka oikeasti niin vaikeaa ole

Yhtä lailla joka ammatissa tai toimialalla on oma slanginsa.  Yhteinen kieli on kuitenkin aina löydettävissä. Se tosin vaatii kaikkien osapuolten sitoutumista sekä säännöllistä ja systemaattista vuoropuhelua liike- ja tukitoimintojen vetäjien ja IT-käyttäjien kanssa. Keskustelua on käytävä niin strategisella kuin käytännön tekemisen tasolla. Vuoropuhelun myötä tunnistetaan keskeiset kehityskohteet ja osataan priorisoida tekemistä. Asiakkaiden ja kumppaneiden osallistaminen keskusteluun tuo myös uusia näkökulmia palvelukehitykseen – parhaat ideat ja käytännöt voivat löytyä yllättäviltä tahoilta, kuten vaikkapa toiselta toimialalta.

Koristeeksi kakun päälle 

Monet rutiinit voidaan automatisoida asiantuntijaorganisaatioissa kevyilläkin ratkaisuilla. Tieto siirtyy järjestelmästä toiseen ilman suuria ponnistuksia. Dokumentit ja niiden versiointi ovat hallinnassa. Automatisoidut työnkulut varmistavat prosessien toimivuutta. Yhteistyö sujuu hybridityössä usean eri toimijan kesken. Utopiaako? Ei ole, sillä me Prog-It:ssä olemme toteuttaneet näitä asioita useissa organisaatioissa ja nähneet käytännössä tulokset.