Ajankohtaista

Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/lomalle-levollisin-mielin/

Kriittinen tieto tallessa ja turvassa – myös loma-aikana

Kadonneiden tiedostojen metsästys ja tiedostojen palautus on tuttuakin tutumpaa IT-tuen asiantuntijoille. Esimerkiksi nyt kesälomien lähestyessä moni käyttäjä tekee suursiivousta dokumenttikirjastoissaan ja sähköpostikansioissaan.  Siivousvimmassa saatetaan poistaa myös tiedostoja, joita olisi tarvittu myöhemmin. Loma-ajan tiedonhallintariskejä kasvattavat sijais- ja muut töiden organisointiin liittyvät poikkeusjärjestelyt työpaikoilla.  

Inhimillisten virheiden lisäksi dataa uhkaavat haittaohjelmat, laiterikot ja pahimmillaan koko organisaatiota lamauttavat onnettomuudet, kuten toimitilojen tulipalot. Silti valitettavan moni käyttäjä ja myös kokonaiset organisaatiot havahtuvat huomaamaan varmistusten tärkeyden vasta kun vahinko on sattunut. 

92 prosenttia kansainväliseenArcserven vuonna 2018 teettämään IT-päättäjätutkimukseen osallistuneesta liki 800 vastaajasta totesi, että heidän organisaationsa kestävät vain minimaalisen määrän tai ei ollenkaan kriittisten liiketoimintasovellusten tietojen katoamista. Miltei puolet vastaajista kertoi, että tietojen palautukseen on aikaa alle tunti ennen kuin tilanne alkaa vaikuttaa liiketoimintaan 

Liiketoimintojen digitalisoitumisen ja yleistyneiden 24/7-palveluvaatimusten myötä organisaatioista on tullut entistä haavoittuvampia. Varmistuspalveluiden tulee kyetä takaamaan kriittisten liiketoimintajärjestelmien toimivuus ja tiedon saatavuus myös häiriötilanteissa. Samaan aikaan IT-ympäristöt ovat muuttuneet yhä monimutkaisimmiksi. Erilaiset hybridiratkaisut yleistyvät edelleen. Tee se itse -varmistusratkaisut ovat käymässä vaikeasti hallinnoitaviksi, kalliiksitehottomiksi ja riskialttiiksi. 

Modernissa UDP (Unified Data Protection) -varmistusratkaisussa hallinnoidaan keskitetysti, kattavasti ja skaalautuvasti koko IT-ympäristöä – lokaalia, virtuaalista, pilveä ja hybridejä. Kehittynyt tietojen suojaus, automatisointi, lyhyet toipumisajat sekä Microsoft-, Linux-, Oracle-, VMware– ja Nutanix -yhteensopivuus varmistavat kriittisten järjestelmien toimivuuden ja liiketoimintatiedon saatavuuden heterogeenisissa IT-ympäristöissä.  

 MS O365 -ympäristön suojaaminen on olennaisen tärkeää varmistusratkaisuissa. Yleinen harhaluulo on, että Microsoft turvaisi kaikilta osin ympäristöjensä datan, mutta näin ei ole. Oletusasetuksilla esimerkiksi roskakoriin siirretyt tiedostot säilytetään 90 päivää, samoin kuin roskakorista poistetut tiedostot. Poistettu sähköpostilaatikko voidaan palauttaa 30 päivän sisällä. MS ei tue muokattujen sähköpostien tai tuhottujen liitetiedostojen palautuksia, offsite-varmistuksia tai point-in-time -palautuksia. Nykyaikaiset varmistusratkaisut kattavat sen sijaan koko O365-ympäristön – myös Sharepoint Onlinen ja Onedriven. 

 Ota yhteyttä myyntiimme, niin suunnittelemme juuri sinun ympäristöösi soveltuvan kokonaisuuden! 

 sales@prog-it.net tai puhelimitse 010 832 7202