Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/lisaa-vuoropuhelua-liiketoiminnan-kayttajien-itn-ja-hrn-kesken/

Lisää vuoropuhelua liiketoiminnan, käyttäjien, IT:n ja HR:n kesken

IT:n rooli ei välttämättä määräydy yrityksen koon tai toimialan perusteella vaan enemmänkin siitä, miten merkittäväksi ja liiketoimintakriittiseksi ICT-ympäristö ja liiketoiminnan digitalisaatio koetaan. Yhä useammassa organisaatiossa suurimmat liiketoimintariskit ja siten liiketoiminnan jatkuvuus ovat riippuvaisia ICT-ympäristöstä. Toisaalta uudet liiketoimintamahdollisuudet ja toiminnan kehittäminen mahdollistuvat yhä useammin digitalisaation ja digitaalisen palvelumuotoilun keinoin.

Mikä on IT:n rooli sinun organisaatiossasi?

Onko se:

 • Strateginen liiketoiminnan kehittäjä?
 • Teknologiamahdollisuuksien esittelijä?
 • Tukitoiminto käyttäjille?
 • ICT-infran ylläpitäjä?
 • Työyhteisön toiminnan kehittäjä?
 • Uusien liiketoimintojen, palveluiden ja paremman asiakaskokemuksen mahdollistaja?
 • Työyhteisö- ja työntekijäkokemuksen parantaja?
 • Työnantajaimagon kohottaja?

Laajimmillaan IT voi olla kaikkea edellä mainittua. Yhtä lailla moni näistä rooleista kuuluu myös liiketoimintajohdolle ja HR:lle. ICT-n vaikutusta liiketoimintaan tai työntekijä- ja asiakaskokemukseen arvioidaan kuitenkin edelleen usein yksittäisten palveluiden tai toimintojen näkökulmasta, ei niinkään kokonaisuutena. Siitä huolimatta, että IT on lähes aina ratkaisevassa roolissa liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisessa:

 • IT:n toimivuus parantaa asiakas-, työntekijä- ja työyhteisökokemusta
 • IT mahdollistaa aikaa vievien rutiinien poistamista ja toiminnan tehostamista
 • IT:n avulla luodaan uutta liiketoimintaa ja kehitetään olemassa olevaa

Visualisoikaa kokonaiskuva yhdessä

Ensimmäinen askel on edesauttaa liiketoimintojen, IT:n, HR:n ja muiden mahdollisten toimintojen yhteistyötä strategisella tasolla. Esimerkiksi ymmärrettävä ja visuaalinen kokonaiskuva nykyisestä IT-ympäristöstä toimii hyvänä keskustelun avauksena ja usein silmien avaajana siitä, kuinka laaja rooli IT:llä on liiketoiminnan ja organisaation toiminnan kannalta.

Kuunnelkaa käyttäjiä eli henkilöstöä ja asiakkaita

Niin henkilöstön kuin asiakkaiden näkemystä on tutkittava eri tavoin, kun luodaan kokonaiskuvaa nykytilanteesta ja hahmotellaan tavoitetilaa. Työntekijät osaavat esimerkiksi parhaiten kertoa työarkea helpottavista ja hankaloittavista asioista. Yksinkertainen käyttäjäkysely antaa hyvin tietoa, ja haastatteluilla, keskusteluryhmillä tai erilaisilla palvelumuotoilun keinoilla saadaan arvokasta tietoa eri sidosryhmiltä.

 • Tavoitetila ja tiekartta syntyvät seuraavista osa-alueista
 • Liiketoiminnan eri toimintojen tarpeiden tunnistaminen
 • Nykytilan analysointi ja tavoitetilan määrittely
 • ICT:n johtamis-, ohjaus- ja palvelumallin määrittely ja kehittäminen
 • ICT-ympäristön ja digitalisaation strateginen tiekartta
 • Toimenpiteet lyhyellä tähtäimellä

Tiekartta ulottuu yleensä usealle vuodelle. Osa puutteista ja pullonkauloista voidaan puolestaan ratkaista nopealla aikataululla ja pienin kustannuksin. Työntekijä- ja asiakaskokemuksen kannalta on tärkeää saada aikaiseksi toivottuja ja näkyviä parannuksia myös lyhyellä tähtäimellä.

Kohti parempia käyttäjäkokemuksia

Lue lisää liiketoiminnan, käyttäjien, IT:n ja HR:n yhteistyön edistämisestä oppaastamme ”Parempaa työntekijäkokemusta paremmassa ICT-ympäristössä.”

Kerromme sinulle myös mielellämme käytännön esimerkkejä siitä, miten autamme organisaatioita parantamaan ICT-ympäristöä ja hyödyntämään digitalisaatiota liiketoiminnan kehittämiseksi.

Ota yhteyttä sales@prog-it.net tai puhelimitse 010 8327202.