Onko kriittinen liiketoimintatieto hukassa?

Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/liiketoimintatieto-haltuun-nopeasti-ja-kattavasti/

Liiketoimintatieto haltuun nopeasti ja kattavasti

Oletko sinä säveltäjä vai ennustaja? Sibelius ei osannut ennustaa vaimolleen kotiintuloaikaa, mutta onneksi organisaatioille on nykyään työkaluja, joilla voi ennakoida liiketoiminnan suuntaa eri näkökulmista. Nyt tarve kriittisen liiketoimintatiedon haltuunottoon on suurempi kuin koskaan.

Tieto hajallaan eri toiminnoissa, järjestelmissä ja tiedostoissa?

Tuntuvatko seuraavat väittämät tutuilta:

 • Raportteja tehdään eri puolilla organisaatiota manuaalisesti yhdistelemällä tietoa eri lähteistä. Liiketoiminnan kokonaiskuva jää hataraksi.
 • Raportointiin on olemassa järjestelmä/järjestelmiä, mutta raporttien tuottaminen niiden avulla vaatii erityisosaamista.
 • Fokus on raporttien tekemisessä, ei niiden sisältämän tiedon analysoimisessa ja hyödyntämisessä.
 • Raportit ovat vaikealukuisia eikä niistä voi muodostaa helposti kokonaiskuvaa.
 • Eri lähteistä tuotettujen raporttien sisältämä tieto on epäyhtenäistä.
 • Suuri osa tiedosta on historiatietoa eikä edesauta liiketoiminnan ennakointia.

Prog-It tarjoaa kokonaisratkaisua tiedon keräämiseen visuaalisesti laadukkaaseen, aina ajan tasalla olevaan ja helppokäyttöiseen näkymään. Tähän projektiin ei tarvita kallista ja aikaa vievää Business Intelligence- tai muun raportointijärjestelmän käyttöönottoa. Tietolähteinä käytämme organisaatiossa jo olevia järjestelmiä ja tiedon lähteitä. Tuotamme organisaation tarpeen mukaiset liiketoimintaa kuvaavat näkymät PowerBI-työkalun avulla.

Kokonaisratkaisumme perustaksi on valittu PowerBi, sillä sen ominaisuuksia ovat:

 • Helppo käyttöönotto
 • Tiedonhaku mahdollista useista eri järjestelmistä ja lähteistä
 • Käyttäjäystävällisyys ja personointimahdollisuudet
 • Tiedot aina ajan tasalla ja saatavilla
 • Monipuolinen visualisointi
 • Porautuminen mahdollistaa tarkemmat analyysit
 • Yhteiskäyttö ja upotusmahdollisuudet (esim. Sharepoint)

Nopeimmillaan toteutus on käytössä jo saman kuun aikana ja näkymiä voidaan jakaa vaikka koko henkilöstölle esimerkiksi intrassa tai räätälöidysti eri kohderyhmille.

Projektimme etenee seuraavissa vaiheissa:

1) LÄHTÖKOHTA

Nykytilanteen kuvaus
Liiketoiminnan tavoitteiden ja tarpeiden määrittäminen

2) RATKAISUN SUUNNITTELU

Tietolähteet
Mahdolliset integraatiot
Tiedon mallintaminen
Raporttimallit ja näkymät

3) TOTEUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO VAIHEITTAIN

Kehitys yhteistyössä asiakkaan kanssa
Koulutus
Kokemusten ja palautteen kerääminen

JATKOKEHITYS

Ota yhteyttä ja keskustellaan, miten saat kokonaisnäkymän ja ennakoitavuutta liiketoimintaasi: puhelimitse 010 832 7202 tai sähköpostilla sales@prog-it.net.