Aiheuttaako IT-budjetointi päänvaivaa?

Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/kustannussaastot-ja-kehitystarpeet-samaan-it-budjettiin/

Kustannussäästöt ja kehitystarpeet samaan IT-budjettiin?

Organisaatioissa eletään parhaillaan kiihkeintä vuosisuunnittelu- ja budjetointiaikaa. Monessa johtoryhmässä IT koetaan vaikeasti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi ja yleensä aina liian kalliiksi. Liiketoimintajohto odottaa omien tarpeidensa huomioimista samaan aikaan kun IT-osasto esittää investointeja perusympäristön ylläpitoon ja kehitykseen.

Mistä muodostuu IT-suunnitelmasi?

Kirjainyhdistelmät, teknologiajargon ja monimutkaiset kaaviokuvat ovat IT-kieltä, jota liiketoimintajohto ei yleensä ymmärrä tai halua ymmärtää. Liiketoiminnan kilpailukyky ja toiminnan jatkuvuus ovat kuitenkin kasvavassa määrin riippuvaisia ICT-ympäristöstä. ICT-suunnitelmaa ei voi laatia liiketoiminnasta erillisenä osa-alueena yksin IT-organisaation toimesta. Riskit, mahdollisuudet ja kehitystarpeet on tunnistettava yhteistyössä liiketoiminnan ja käyttäjien kanssa.

Kartoita ympäristösi, karsi piilokustannukset ja priorisoi kehitystoimenpiteet

Paitsi moninaisia kehitystarpeita, IT:hen kohdistuu yleensä myös kustannuspaineita. Kokonaiskuvan luomiseksi on tarpeen aika ajoin kartoittaa koko ICT-ympäristö: verkko- ja laiteympäristö, lisenssit, liiketoimintasovellukset, tietoturva ja -suoja, palvelusopimukset, käyttäjätuki ja -ohjeistus.

Tyypillisiä kehittämisen ja tehostamisen paikkoja on esimerkiksi:

LAITEHALLINNASSA

 • Koko laiteympäristöön ei ole helposti näkyvyyttä.
 • Laiterekisteri ei ole ajan tasalla.
 • Laitteiden käyttöönoton ja käytöstä poistamisen käytännöt takkuilevat.
 • Mobiililaitteet eivät ole keskitetyn hallinnan piirissä.
 • Päivityksiä ei pystytä tekemään tehokkaasti.

TIETOTURVASSA JA -SUOJASSA

 • Tietoturvaohjeet ja -käytännöt eivät ole pysyneet mukana tietoturvauhkien kehityksessä ja tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämät toimet ovat jääneet taka-alalle.

LISENSSIHALLINNASSA

 • Lisenssilaskutus on virheellistä, kun käyttäjä- ja lisenssirekisterit eivät ole ajan tasalla.
 • Organisaatiossa on tarpeettomia ohjelmistoja ja/tai erittäin vähällä käytöllä olevia ohjelmistoja.
 • Maksullisia lisäominaisuuksia, jotka voitaisiin korvata kokonaisedullisempaan lisenssiin vaihtamalla.

TIETOLIIKENNEYHTEYKSISSÄ

 • Tietoliikenneyhteydet kannattaa kilpailuttaa vaikka sen olisi tehnyt vasta pari vuotta sitten – yhteydet kehittyvät koko ajan ja hinnoissa on merkittäviä eroja.
 • Piilokustannuksia syntyy myös merkittävässä määrin, kun yhteydet eivät syystä tai toisesta toimi ja työhön aiheutuu keskeytyksiä.

TEHOTTOMISSA TYÖTAVOISSA

 • Valtaosa organisaatioista hyödyntää Microsoftin työkaluja, mutta valitettavan usein tehottomasti.
 • Yhteisten ohjeiden ja käytäntöjen puuttuessa työntekijät opettelevat jokainen oman tapansa toimia ja mahdolliset virheelliset tai tietoturvan kannalta jopa vaaralliset toimintatavat juurtuvat organisaatioon.
 • Hukka-aikaa kuluu dokumenttien metsästykseen, ryhmätyövälineiden käytön opetteluun ja saman tiedon moninkertaiseen tallentamiseen eri järjestelmiin.

PROG-IT OY on kehittänyt asiakkaidensa IT-ympäristöjä jo yli neljännesvuosisadan ajan. Kokemuksemme kautta tiedämme erityisen hyvin PK-yritysten tarpeet ja tunnistamme IT-ympäristön kustannussyöpöt ja pullonkaulat. Riippumattomana toimijana kilpailutamme esimerkiksi tietoliikenneyhteydet puolestasi.

Asiakkaamme ovat saavuttaneet 20 – 50 %:n säästöjä IT:n eri osa-alueilla sekä kasvattaneet merkittävästi työn tuottavuutta. Koko liiketoimintaa koskevat tarvekartoitukset sekä priorisoidut ehdotukset kehitys- ja tehostamistoimenpiteistä saamme valmiiksi tarvittaessa vaikka muutamassa päivässä. Ja ennen kaikkea ehdotuksemme ovat muodossa, joka palvelee sekä liiketoimintaa että IT-organisaatiota yhteisessä toiminnan suunnittelussa ja budjetoinnissa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää: sähköpostilla sales@prog-it.net tai puhelimella 010 832 7202!