++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/korona-uudisti-it-tarpeet-ja-vaatimukset-kustannustehokkuudesta/

Korona uudisti IT-tarpeet ja vaatimukset kustannustehokkuudesta

Pandemia mullisti työntekoa monessa suhteessa pysyvästi ja samalla se muutti myös IT-palveluiden tarvetta. Yhä suurempi osa tekee töitä etätoimistolla. Käyttäjien tukitarpeet eivät ole kuitenkaan vähentyneet. Uusien työtapojen ja -välineiden myötä moni on itse asiassa tarvinnut tukea aiempaa enemmän. Toimistolla edelleen työskentelevien lähituen rinnalle tarvitaan tehokkaat ja toimivat etätyötä tukevat palvelut. Etätyössä työaikojen joustot kasvavat ja käyttäjät tarvitset tukea yhä useammin myös normaalin toimistoajan ulkopuolella.

Keväällä etätoimistoja pystytettiin kiireessä ja suunnittelematta – turvautuen ehkä kalliisiin tai tehottomiin ratkaisuihin niin yhteyksien kuin työvälineiden suhteen. Työn tuottavuuden kannalta on tärkeää, että olosuhteet kotitoimistolla varmistavat yhtä tehokkaan työskentelyn kuin toimistolla. Nyt on korkea aika tarkistaa, että etätoimistojen yhteydet ja laitteet vastaavat työn asettamia vaatimuksia ja kustannukset ovat järkevällä tasolla.

Samalla kannattaa suunnitella ja toteuttaa laitehallinta, joka vastaa uutta tilannetta. Hajallaan oleva laitekanta on saatava hallintaan niin tietoturvan kuin työn sujuvuuden takaamiseksi. Laitteen ylläpito ei voi jäädä käyttäjän vastuulle eivätkä laitteet saa ”unohtua” laiterekisterin ulkopuolelle käyttäjän kotinurkkiin.

Tavanomaisessakin toimistoympäristössä löytyy useita tehostamisen paikkoja IT:ssä: kalliita ja/tai huonosti toimivia verkkoyhteyksiä, käyttämättömiä lisenssejä ja laitteita, käyttäjien virheellisistä toimintatavoista, toimimattomista prosesseista ja puutteellisesta ohjeistuksesta aiheutuvia turhia IT:tä työllistäviä tukipyyntöjä. Oman IT-henkilöstön ja -palvelutoimittajien aika kuluu ehkä pintapuoliseen ongelmien ratkaisuun ja varsinaisiin työn tehottomuutta ja kustannuksia aiheuttaviin juurisyihin ei ehditä koskaan paneutua.

Etätyö ei korjaa näitä asioita. Itse asiassa ongelmat muuttuvat monimutkaisemmiksi ja osin ne jäävät piiloon kotitoimistoihin. Tässä taloudellisessa tilanteessa millään organisaatiolla ei ole varaa tehottomiin toimintatapoihin ja turhiin kustannuksiin.

Työkaluja IT:n päivittämiseksi korona-ajan vaateita vastaavaksi ja turhien kustannusten karsimiseksi on olemassa. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilannetta ja suunnitellaan kustannustehokas ja moderni IT-ympäristö organisaatiollesi. Meidät tavoitat puhelimitse 010 832 7202 tai sähköpostilla sales@prog-it.net.