Vietä lomasi rauhallisin mielin

Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/kesa-on-tietoturvahyokkaysten-kulta-aikaa/

Kesä on tietoturvahyökkäysten kulta-aikaa

Tietomurtouutisointi herätti, mutta johtiko se riittäviin toimenpiteisiin?

Organisaatioissa huolehditaan entistä paremmin tietoturvasta ja -suojasta.  Osa yrityksistä tekee perusteellista työtä kartoittaen kaikki tietoturvan osa-alueet omatoimisesti ja/tai IT-kumppanin avulla. Myös Prog-It on tehnyt useita kartoituksia ja niiden tuloksena korjannut tietoturva-aukkoja, jotka ovat olleet merkittävä riski asiakasorganisaation liiketoiminnan jatkuvuudelle.Suhtautuminen tietoturvaan vaihtelee kuitenkin suuresti organisaatiosta riippuen. Jossakin ehkä uskotaan yksittäisten teknologioiden kaikkivoipaisuuteen. Toisaalla ei muisteta, että isoimmat riskit liittyvät usein organisaaton prosesseihin ja käyttäjien toimintatapoihin.

Tietoturvaa voi koventaa yksinkertaisilla keinoilla

Yleisimmät riskit liittyvät mm. käyttäjä- ja laitehallintaan sekä tunnistautumiseen. Käyttäjä- ja laitehallinnan tietoturva-aukkoja aiheutuu usein siitä, että prosessit ja linjaukset esimerkiksi uusien tai poistuvien käyttäjien oikeuksien hallintaan ja laitteiden turvalliseen tyhjentämiseen ja kierrättämiseen eivät ole kunnossa. Laitehallinnan piirissä saattaa olla vain osa laitteista. Mobiililaitteet ovat tyypillisesti keskitetyn hallinnan ulkopuolella – siitä huolimatta, että niihin liittyy merkittäviä riskejä..

Monivaiheinen tunnistautuminen on yhä yleisemmin käytössä. Toisaalta käyttöönotto on saattanut koskea vain osaa organisaatiosta eli käytännössä halutut turvallisuusominaisuudet eivät toteudu. Liiketoimintakriittistä tai arkaluonteista henkilötietoa lähetetään suojattuna tai suojaamattomalla sähköpostilla – käyttäjästä riippuen.

Tietoturvassa ei voi luottaa osaratkaisuihin. PK-yritykselle (alle 300 henkilöä) on tarjolla kustannustehokas M365 Business Premium -lisensointi, jonka myötä organisaatio saa käyttöönsä kaikki ”must have” -tietoturvaominaisuudet. Ominaisuuksien käyttöönotto on muutamien päivien projekti. Tämä on investointi, joka ei pelkästään kannata tehdä vaan joka oikeastaan pitää tehdä. Mikään organisaatio ei ole turvassa tietoturvahyökkäyksiltä.

 

Me voimme parantaa tietoturvaasi vielä ennen tämän kesän parasta lomasesonkia. Ota yhteyttä sales@prog-it.net tai puhelimitse 010 8327202.