Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/kayttajakokemuksesta-tyontekijakokemukseen-itlla-iso-rooli/

Käyttäjäkokemuksesta työntekijäkokemukseen – IT:llä iso rooli

Käyttäjäkokemus on varsinkin IT-alalla tuttu termi, jolla tarkoitetaan ihmisen kokemia tunteita, asenteita ja elämyksiä hänen ollessaan vuorovaikutuksessa tietotekniikan kanssa. Mielenkiintoista on käyttäjäkokemuksen riippuvuus ajasta ja käyttöyhteydestä. Käyttäjällä voi olla esimerkiksi ennakkoasenteita, jotka heijastuvat käyttäjäkokemukseen. Työpaineet, häiriötekijät, muiden mielipiteet tai muut mahdolliset ympäristötekijät vaikuttavat myös käyttäjäkokemukseen.

Työntekijäkokemus ”trendaa”

Jo vuosien ajan on puhuttu palvelu- ja asiakaskokemuksesta, mutta viime vuosina työntekijäkokemus on trendikkyydessään ohittanut nämäkin. Työntekijäkokemus on jopa niin hot topic, että Microsoft on tarttunut aiheeseen kehittämällä Viva-tuoteperhettään. Tosiasiassa MS Viva-tuotteet ovat kuitenkin vasta kehityskaarensa alussa.

Viva auttaa vai valvooko se sittenkin?

Moni lienee jo huomannut Viva Insightsin (ent. Analytics) Outlookissa. Viva Insights lähettelee ehkä sinullekin kuukausikoosteita, jossa kertoo, paljonko olet työskennellyt Office-asiakirjojen parissa ja pitänyt kokouksia. Vivan tarkoituksena on antaa vinkkejä siihen, kuinka kalenteroida työtään ja hyödyntää mm. keskeytymätöntä työaikaa. Huolimatta tästä Vivan työhyvinvointitarkoituksesta osa henkilöstöstä voi tulkita työkalun ”isoveli valvoo” -tyyppiseksi ratkaisuksi ja olla jopa siinä harhakäsityksessä, että raportit kulkeutuvat myös työnantajalle. Odotellaan siis maltillisesti tuoteperheen kehittymistä ja arvioidaan, miltä osin sitä voidaan hyödyntää erilaisissa organisaatioissa. Myös Microsoft korostaa sitä, että Viva-työkalujen käyttöönotto ei ole (pelkästään) teknologiaa, siinä on kyse organisaation, toimintamallien ja osaamisen kehittämisestä.

Työntekijäkokemus on monen asian summa

Työntekijäkokemukseen vaikuttavat monet asiat, kuten johtaminen, organisaatiokulttuuri, työn sujuvuus, oman työn merkityksellisyyden kokeminen ja yhteistyö työyhteisössä. Asiantuntijatyössä teemme työtä yhä enemmän erilaisten järjestelmien, portaaleiden ja laitteiden kanssa sekä niiden välityksellä. Käyttäjäkokemustakaan ei voi silloin arvioida pelkästään yksittäisen sovelluksen osalta vaan itse asiassa pitäisi arvioida koko ICT-ympäristöä, jossa käyttäjät eli työntekijät toimivat.

Onko IT oikea taho kehittämään työntekijäkokemusta?

Kyllä, IT on oikea taho tai paremminkin yksi oikeista tahoista. Mukana pitää olla johto, HR sekä eri toimintojen edustajat – käyttäjiä ja asiakkaita unohtamatta. Työntekijäkokemuksen, palvelukokemuksen, asiakaskokemuksen ja käyttäjäkokemuksen parantaminen liittyvät kaikki toisiinsa, tavalla tai toisella. Eikä mitään näistä edistetä yhdellä ihmetyökalulla tai yhden toiminnon saarekkeessa. Kyse on toiminnan kehittämisestä ja muutoksista, jossa ICT-ympäristön ja digitalisaation merkitys jatkaa kasvamistaan.

Haluaisitko jutella lisää kanssamme? Ota yhteyttä meihin sales@prog-it.net tai puhelimitse 010 832 7202.