Tietoturvaopas PK-yritykselle

Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/kaytannonlaheinen-tietoturvaopas-pk-yritykselle/

Käytännönläheinen tietoturvaopas PK-yritykselle

Tietoturvauhat monipuolistuvat ja uudistuvat. Tämän vuoksi on tärkeää, että organisaatioissa luodaan käytännöt, joilla riskejä tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Tietoturvaa varmistavien toimintamallien ja ohjeistuksen tulee olla ajantasaista. Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta riskit voivat silti toteutua ja siksi myös häiriötilanteita varten tulee laatia ennalta suunnitelma.

Prog-It:n laatima

Tietoturvaopas PK-yritykselle – tietoturvasuunnitelman laatiminen ja toimeenpano

sisältää keskeiset tietoturvan suunnittelussa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä huomioitavat asiat sekä tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita PK-yrityksen liiketoimintajohdolle ja IT-asioista vastaaville.