Johdon ja IT:n yhteinen ymmärrys muuttuu teoiksi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/johto-it-on-paras-kaverisi-ei-kustannussyoppo-ja-teknologiajargonaattori/

Johto, IT on paras kaverisi…ei kustannussyöppö ja teknologiajargonaattori

Ymmärryksestä tekoihin

IT- ja digitalisointibarometriin 2020 vastanneiden IT- ja liiketoiminta-ammattilaisten mukaan

 • Organisaatiot tunnistavat ja ymmärtävät IT:n ja digitalisaation merkityksen, mutta vain hieman yli 50 % arvioi organisaationsa saavuttaneen IT:n liiketoimintatavoitteet.
 • 30 % organisaatioista on erittäin kyvykkäitä IT:n ja digitaalisen liiketoiminnan johtamisessa osana liiketoiminnan johtamista.
 • Kyvykkyys näkyy siinä, että IT:n käytön ja digitalisaation liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan ja organisaatioissa ymmärrys IT:n ja digitalisaation mahdollisuuksista muuttuu aidosti teoksi.

LÄHDE: IT- ja digitalisointibarometri 2020, prof. Tomi Dahlberg 2021

Liiketoimintaympäristöt muuttuvat, entä IT:n rooli?

Digitalisaation mahdollisuudet ja ICT:n merkitys liiketoiminnassa ymmärretään, mutta silti ICT-kokonaisuus saattaa jäädä merkitystään vähäisemmälle huomiolle johdon agendalla. Yhä useammassa organisaatiossa merkittävimmät liiketoimintariskit ja siten liiketoiminnan jatkuvuus ovat riippuvaisia ICT-ympäristöstä. Tietoturvaan liittyvät riskit ja niiden näkyvyys mediassa ovat lisänneet myös liiketoimintajohdon ymmärrystä ja kiinnostusta ICT-ympäristön toimivuutta kohtaan. IT on kuitenkin paljon muutakin kuin riskienhallintaa.

IT kärsii aikapulasta ja saa turhan usein syntipukin roolin

Parhaimmillaan johto ja ICT tekevät yhdessä tuloksellista, pitkäjänteistä yhteistyötä liiketoiminnan kehittämiseksi. Olemme tavanneet myös lukuisia organisaatioita, joissa IT-toiminnon aika kuluu pääosin tulipalojen sammuttamiseen.

On varsin yleistä, että IT-toiminto painii jatkuvan aikapulan kanssa. Priorisointia ei ole aikaa tehdä. Lopputulos ei ole liiketoiminnan kannalta optimaalinen ja IT on valitettavan usein niin johdon kuin organisaation käyttäjien näkökulmasta huonossa maineessa huolimatta kaikista ponnisteluistaan.

Vika ei yleensä ole IT-toiminnossa vaan siinä, miten ICT-kokonaisuuden merkitys osana liiketoimintaa tunnistetaan ja kuinka ICT-kehitys on nivottu, priorisoitu ja resurssoitu liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti.

Yhteinen kieli johdolle ja IT:lle

Olemme laatineet oppaan, joka on tarkoitettu organisaatioiden johdolle liiketoiminnan kielellä kuvaamaan niitä keskeisimpiä tekijöitä, joita johdon tulee ymmärtää ja huomioida ICT:n näkökulmasta. Samalla opas on tehty tukemaan IT-organisaatioiden ja liiketoiminnan välistä vuoropuhelua ja ICT:n optimaalista hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Opas sisältää tämän ajan keskeiset teemat:

 • Mihin IT käyttää aikaansa?
 • ICT on liiketoiminnan mahdollistaja ja edistäjä
 • Liiketoimintaa ei turvata vain vakuutuksilla ja teknologialla
 • Tietoturva ja tietosuoja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta
 • Uhkatilanteen systemaattinen seuranta ja uhkien toteutumiseen valmistautuminen
 • Tuottavuuden kehittäminen ICT:n avulla ja ICT-kustannusten hallinta
 • Parempaa asiakas- ja työntekijäkokemusta ICT:llä
 • Pari sanaa pilvestä

Tilaa oppaamme: ”Johto, ICT on paras kaverisi…ei kustannussyöppö ja teknologiajargonaattori” sähköpostiosoitteesta sales@prog-it.net tai puhelimitse 010 832 7202.