++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/azurea-power-platformia-ja-muuta-jannaa-mutta-mika-on-prioriteetti-1/

Azurea, Power Platformia ja kaikkea muuta jännää – mutta mikä on prioriteetti 1?

ICT-maailmassa teknologioita tulee ja menee vinhaa vauhtia. Pilvipalvelut kiinnostavat IT-päättäjiä ja monessa organisaatiossa niin pilvisiirtymiä kuin erilaisia hybridiratkaisuja on jo toteutettu tai ollaan toteuttamassa. Keskusteluissa asiakkaiden kanssa nousee tällä hetkellä vahvasti esille myös Power Platform kaikkine mahdollisuuksineen.

IT-vastaavia ei käy kateeksi. Samaan aikaan pitäisi ylläpitää ja kehittää nykyistä ympäristöä huomioiden eri liiketoimintojen tarpeet. Toisaalta on oltava perillä teknologiakehityksestä ja ymmärrettävä, miltä osin eri teknologiat voisivat hyödyttää liiketoimintaa ja organisaatiota.

Olemassa olevat työkalut kunnolla käyttöön

Tapaamisissa käy toisinaan ilmi, että organisaatiolla on jo esimerkiksi nykyisessä Microsoft 365 -ympäristössään kaikki työkalut käytettävissä, mutta etenemisjärjestys priorisointeineen aiheuttaa päänvaivaa. Tavoitteenamme on toki kertoa asiakkaille uusista teknologioista, mutta yhtä tärkeää on tarvittaessa auttaa asiakasta saattamaan perusasiat, kuten esimerkiksi laitehallinta, tietoturvaominaisuudet ja erilaiset asetukset ja säännöt kohdalleen ennen seuraavaa kehitysaskelta. Myös näiden perusasioiden kanssa on hyvä edetä maltilla – esimerkiksi pilotoiden ensin pienemmällä koeryhmällä ennen laajempaa käyttöönottoa.

Kun perusta on vakaa, on sille hyvä rakentaa

Pilvimaailma on kiinnostava ja sieltä löytyy lähes kaikelle teknologialle vastaavia palveluita. Esimerkiksi Microsoftin Azure-pilvi tarjoaa valtavan määrän korkeatasoisia palveluita auditoiduista ja sertifioiduista datakeskuksista – tietoturvallisesti ja erinomaisella SLA-tasolla. Pilvipalvelut eivät kuitenkaan ole oikotie, jonka kautta voidaan ohittaa normaalit prosessit. Pilvisiirtymäkin voi myös epäonnistua ja tuottaa ongelmia.

Power Platformin työkalut eivät nekään ole sujuvan työnteon tae. Rutiineja voidaan toki automatisoida ja työnkuluja jouduttaa merkittävästi Power Platform -projekteilla, mutta ensin on oltava käsitys siitä, mitä ollaan tavoittelemassa. Samaan aikaan on tunnettava nykyiset prosessit, niihin liittyvät pullonkaulat sekä arvioitava realistisesti käytettävissä olevia resursseja.

Kuuntele liiketoimintaa ja käyttäjiä, älä luota pelkkään teknologiaan

Käyttäjillä on usein eniten tietoa liiketoiminnan arjen prosesseista ja niistä asioista, jotka hiertävät pahimmin. Liiketoiminnan tavoitteiden, käyttäjien tarpeiden ja mahdollisten teknologioiden yhteen sovittaminen on vaativaa palapeliä. Siksi uusi teknologia voi olla monesti se tekijä, jonka mukaan kehitystyötä priorisoidaan. Koska resursseja on yleensä aina niukasti, samaan aikaan saattavat perusasioiden ylläpito ja kehitys jäädä puolitiehen. Myös käyttäjät voivat kokea tyytymättömyyttä siihen, etteivät saa ääntään kuuluville ja aikaa kuluu ”jossain muualla päätetyn”, jopa turhalta tuntuvan teknologian käyttöönottoon. Organisaatio tarvitsee ”soihdunkantajia” tekniikan ja liiketoiminnan väliin uusia teknologioiden käyttöönotossa. Ilman soihdunkantajia – joista parhaita ovat yleensä käyttäjät – hankkeista tulee helposti teknisiä harjoitteita eikä todellisia hyötyjä saada sen enempää liiketoiminnan kuin työntekijöiden kannalta.

Jutellaanko lisää?

Ota yhteyttä sales@prog-it.net tai puhelimitse 010 8327202.