Ajankohtaista

Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/asiakkaalle-iloa-tuottamassa/

Asiakkaalle iloa tuottamassa

Voiko ICT olla hauskaa?
Olin eilen tilaisuudessa, jossa eräs osallistujista kertoi olevansa ensimmäistä kertaa mukana laajassa IT-projektissa. Uuden järjestelmän käyttöönotto ja testaus edellyttivät paljon käyttäjiltä dokumentointia ja raportointia mm. erilaisissa muissa järjestelmissä, minkä hän koki vieraaksi ja selkeästi myös itselleen hieman vastenmieliseksi työtavaksi. Hän epäili taustalla olevan tarve kerätä tietoa nimenomaan IT-toimittajan henkilöstön palkkauksen perusteeksi.

Tietämättömyys tai väärät luulot eivät ole asiakkaan syy.  Asiaansa syvällisesti vihkiytyneen IT-asiantuntijan voi olla vaikea asettua käyttäjän asemaan – varsinkin kun käyttäjiä ei ole vain yhdenlaisia. Käytännössä jokainen työntekijä on omanlaisensa IT-käyttäjä tarpeidensa, tietämyksensä, osaamisensa, asenteidensa ja kokemuksensa myötä.  Tästä huolimatta tai paremminkin juuri sen takia IT-kumppanin nimenomainen tehtävä on ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, prosesseja ja käyttäjäkuntaa riittävästi tarjotakseen optimaaliset palvelut ja järjestelmät juuri tämän kyseisen organisaation tarpeisiin. Keskinäisen kommunikaation ja säännöllisen yhteydenpidon merkitystä ei voi korostaa liikaa. Kumppanin on oltava konkreettisesti lähellä asiakasta tunteakseen organisaation ja elääkseen sen mukana.

Entä se ICT:n hauskuus? IT-kumppanille tuottaa iloa, kun pystymme auttamaan asiakasta. Mitä haastavampi tekninen ongelma, sitä enemmän asiantuntija todennäköisesti nauttii pulman ratkaisusta. Asiakkaalle tuo samainen asia voi näyttäytyä aivan muussa valossa kuin teknisenä ongelmana ja hän iloitsee saadessaan esimerkiksi työtään helpottavan ratkaisun käyttöönsä.

Yhdessä on hauskaa silloin, kun sekä asiakas että IT-kumppani voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa ja yhteistyö tuottaa aidosti onnistumisia molemmille osapuolille.  Tämänkaltainen kumppanuus kasvaa yleensä vasta vuosia kestävän yhteistyön myötä.

Prog-It:n jo 25 vuotta kestäneellä taipaleella on kehittynyt ja kehittyy jatkuvasti tällaisia kumppanuuksia. Viimeisimmässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa emme kysyneet, onko asiakkaalla hauskaa. Tuloksista voimme päätellä, että olemme onnistuneet tavoitteessamme tuottaa konstailematonta, asiakkaan tarpeita vastaavaa palvelua.

Alla muutama ote asiakkailta saamistamme palautteista.

”Kiitos hyvästä palvelusta ja siitä, että ammattilaiset osaavat selittää, kun kertoo, ettei ymmärrä lainkaan mistä on kyse eli vaihtavat ammattitermit kansanomaisempiin selostuksiin.”

”Olemme olleet monta vuotta tyytyväisiä toimintaanne.”

”Tuki on ollut poikkeuksellisen laadukasta.”