Ota yhteyttä

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ajankohtaista/2254/

Hyvä palvelukokemus työntekijälle ja työyhteisölle

Suuri osa organisaatioista mittaa henkilöstönsä työtyytyväisyyttä säännöllisesti. Mutta tulevatko näissä tutkimuksissa esille kaikki ne asiat, jotka turhauttavat henkilöstöä jopa päivittäin, aiheuttavat lisätöitä ja synnyttävät virheitä? Todennäköisesti eivät. Kuka tahansa voi samaistua siihen ärtymyksen tunteeseen, kun tulostin ei toimi juuri silloin kun on kiire, verkko pätkii, järjestelmä hidastelee ja tiedon etsimiseen menee valtavasti hukka-aikaa.

Syyt ongelmille ovat toisinaan ilmiselviä, toisinaan vaikeammin havaittavissa. Mikä ratkaisuksi? Mitä jos nyt viimeistään 2020-luvulla lähtisimme suunnittelemaan ja kehittämään ICT-ympäristöä työntekijän ja työyhteisön näkökulmasta – heidän palvelukokemuksensa parantamisesta.

Kaikki toiminnot ja käyttäjät mukaan strategisen ICT road mapin suunnitteluun

On vaikea nimetä toimialaa tai organisaatiota, jossa (liike)toiminnan jatkuvuus ei olisi kiinni ICT-ympäristön toimivuudesta. Pelkästään tästä näkökulmasta ICT:n tulisi olla pysyvästi ja riittävällä painoarvolla johdon agendalla. ICT:n suunnittelu ei voi olla yksin IT-organisaation ja palvelutoimittajien varassa. Liiketoiminnan ja tukitoimintojen osallistuminen nykyisen ympäristön arviointiin, kehityskohteiden tunnistamiseen ja priorisoimiseen on välttämättömyys.

Myös käyttäjien näkemystä ja kokemusta on tutkittava. Missä ovat pullonkaulat, mikä koetaan tärkeäksi oman työn ja työyhteisön toiminnan kannalta, miten toimintatapoja voisi kehittää? Käyttäjien kokemuksia voi tutkia kyselytutkimuksella, prosessien kuvaamisella käyttäjien kanssa ja monilla muilla tavoin.

Työntekijäkokemus on myös palvelukokemusta

Hyvässä työyhteisössä työntekijä kokee tulleensa kuulluksi ja pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä ja työyhteisöönsä. Hänen työnsä on sujuvaa ja ongelmatilanteet ratkeavat nopeasti. Ihmiset sitoutuvat työhönsä ja työnantajaansa. Organisaation maine työnantajana paranee ja rekrytointi helpottuu. Eikö olisi mahtavaa kuulla jonkun sanovan, että meillä ICT-ympäristö on hyvässä kuosissa ja koen, että minulla on toimivat työkalut käytössäni. Ei se ole mahdotonta.

Haluatko kuulla, miten kehittää ICT-ympäristöä ja liiketoiminnan digitalisaatiota paitsi asiakkaiden, myös työntekijöiden ja työyhteisön palvelukokemuksen näkökulmasta? Ota yhteyttä sales@prog-it.net tai puhelimitse 010 8327202.